Administracinė informacija » Administracija

Direktorius:

 

Danutė Lotiukienė,
I vadybinė kvalifikacinė kategorija,

vadybos magistras,
lietuvių kalbos mokytojas - metodininkas,
Kontaktinis telefonas: (841)  58 16 36,
El. paštas: anglickio.pm@gmail.com

 

Direktoriaus pavaduotojai :

 

               

Nijolė Kadytė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

III vadybinė kvalifikacinė kategorija,

matematikos mokytoja - metodininkė,

El. paštas: nijole.kadyte@anglickiopm.lt

 
               

Ingrida Kudrevičienė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pradinio ugdymo mokytoja - metodininkė,

El. paštas: ingrida.kudreviciene@anglickiopm.lt

 

 

 

 

• Povilas Girdžius, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams,

El. paštas: povilas.girdzius@anglickiopm.lt