Apie mokyklą » Apie Stasį Anglickį


  Apie mokytoją ir poetą Stasį Anglickį
1905 - 1999

Poetas gimė 1905 – 12 – 09, Bernatove, Telšių apskr. Ievos ir Adomo Anglickių šeimoje aštuntuoju vaiku, „pagranduku”.


Nuo 1914 m. Stasys Anglickis du metus lankė Marcių pradinę.

Vėliau, privačiai pasirengęs, 1920 m., įstojo į Telšių ,,Saulės“ gimnazijos antrą klasę. Ketvirtoje klasėje pradėjo rašyti eilėraščius.

1924 – 1927 m. S. Anglickis studijavo Telšių mokytojų seminarijoje.

1927 m. poetas debiutuoja spaudoje: žurnale ,,Pradai  ir žygiai“ atspausdinta ištrauka iš S. Anglickio poemos ,,Močiutės sūnelis“.

1927 m. jaunuolis įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių mokslų fakultetą. Studijavo lietuvių, rusų, vokiečių kalbas, germanistiką ir pedagogiką.


        1931 m. studijuodamas išleido savo pirmąją eilėraščių knygą ,,Žingsniai prie Sfinkso“.

1933 m. baigė Kauno universitetą ir, nepriėmęs pasiūlymo pasilikti jame dirbti, atvyko mokytojauti į Šiaulių berniukų gimnaziją,- dėstyti lietuvių, vokiečių kalbų.

Šiauliuose, čiuožykloje, susipažino su savo gyvenimo meile – būsima žmona, mūza – įkvėpėja, viso gyvenimo bendražyge - ,,žaviąja brunete, daktaro Ipolito Žilinsko vyriausiąja dukra, mergaičių gimnazijos abituriente- Janina Žilinskaite.

1934 m. rudenį susituokė, gyveno Šiauliuose, vėliau Vilniuje.


           Tas laikotarpis pažymėtas trimis naujomis S. Anglickio poezijos knygomis, vokiečių kalbos mokykliniu vadovėliu, jo rengtais literatūros vakarais, kuriuose, poeto kvietimu, dalyvavo rašytojai P. Cvirka, S. Nėris, A. Vienuolis ir kt.           1943 m. J. ir S. Anglickių šeima persikėlė gyventi į uošvio I. Žilinsko padovanotą ūkį (apie 60 ha žemės) ant Ventos kranto, Olesinėje, 3 km. nuo Kuršėnų.


Po karo S. Anglickis pradėjo dirbti Kuršėnų vidurinėje mokykloje mokykloje lietuvių kalbos mokytoju.

 

 

Užaugo keturi vaikai: Jolanta (1942 m.), Anatolijus (1947 m.), Arvydas (1949 m.) ir Rimantas (1951 m.), dabar su šeimomis  gyvenantys Šiaulių rajone, Kužiuose, Kaune, Vilniuje.

 

 


Ne tik į  Olesinę S. Anglickis įaugo visa siela, bet pamilo ir Kuršėnus, jų žmones. 


1966 m. Kuršėnų vidurinės mokyklos iškilmingai išlydėtas į užtarnautą poilsį, S. Anglickis pasišventė kūrybai. Vienas po kito spaudoje pasirodydavo vis nauji jo poezijos rinkiniai: Olesinės laikotarpiu išleistos 7 knygos, o iš viso jų parašyta virš 20.

 1996 m. vasario 16 poetui įteiktas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinas.

 

 

Šiandien poeto dvasia gyva S. Anglickio muziejuje, įkurtame 2005 m.  Kuršėnų S. Anglickio  pagrindinėje mokykloje.

 
 


 

 

Medžiaga - iš dukters Jolantos Anglickaitės- Šleževičienės prisiminimų.