Finansinės ataskaitos

2015 m. finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2015 m.rugsėjo 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m. gruodžio 31 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m.rugsėjo 30 d. duomenis
Finansinės būklės ataskaita pagal 2014 m.birželio 30 d. duomenis