Administracinė informacija » Buvę mokiniai

JOLANTA ANGLICKAITĖ - ŠLEŽEVIČIENĖ (1942-2014)

 Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė – poeto Stasio Anglickio dukra, taip pat poetė, mūsų mokyklos mokinė. Savo prisiminimuose rašė: ,,Esu obuolys nuo ilgaamžio, šakoto, vaisingo medžio. Užaugau apsupta poezijos – net oras, kuriuo kvėpavau, atrodė jos prisotintas… gal todėl mano pačios eilėraščiai tik brandžiame amžiuje aimana išsiveržė iš krūtinės – po Tėvų netekties (1999 m.)”

plačiau
RIMA BAŠKIENĖ - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖ

 Gimė 1960 m. spalio 25 d. Kelmės rajono Kentrių kaime darbininko ir tarnautojos šeimoje. Nuo 1974 m. gyvena Šiaulių rajono Kuršėnų mieste.
 1978 m. baigė Kuršėnų 1-ąją vidurinę mokyklą (dabar - Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla).
 

plačiau
KONSTANTINAS MATECKIS – GYVENIMAS, KŪRYBA, MOKSLAS

Kuršėnų gimnazijos (dabar Kuršėnų Stasio Anglicko pagrindinės mokyklos) auklėtinis Konstantinas Mateckis, Architektūros profesorius (1987), habilituotas mokslų daktaras (1983), tarptautinės Informatizavimo akademijos akademikas (2004) per 55-kis mokslo, kūrybos ir pedagoginės veiklos metus pasiekė ženklių laimėjimų ir aukščiausių apdovanojimų.

plačiau