Naujienos


Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-357 "Dėl priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" 6 punktu, prašymai mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami nuo sausio 2 dienos.

Tėvas Stanislovas – šviesos žiburys sieloje

2018-12-04

 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova dar pavasarį pasiūlė idėją paminėti vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio 100 – ąsias gimimo metines. Tuo labiau, kad šiemet minime ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Tėvo Stanislovo metais. Šios asmenybės didžiulis indėlis į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, išskirtinės jo pastangos gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametė nuoširdi pagalba socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. 

plačiau
Susisiekite su mumis!