Naujienos

Informaciniai susirinkimai mokinių tėvams 2018.04.13

Informaciniai susirinkimai mokinių tėvams

 

          Balandžio 10 ir 12 dienomis Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko 2 ir 4, 6 ir 8 klasių mokinių tėvų susirinkimai.  Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova susirinkusius supažindino su  Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metais bendruoju planu, pagal kurį  mūsų mokykla nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. tampa progimnazija, vykdanti priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programas. Jau nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., jei nesusirinks tinkamas mokinių į 9 klasę skaičius, nebebus formuojamos devintos klasės. Mokiniai galės tęsti mokymąsi Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijoje, Kuršėnų politechnikos mokykloje ar kitoje pasirinktoje ugdymo įstaigoje. Susirinkime dalyvavę Kuršėnų politechnikos mokyklos atstovai papasakojo apie mokymosi jų ugdymo įstaigoje galimybes.

          Direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė pristatė nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą, kuris bus vykdomi mūsų mokykloje balandžio 16 - gegužės 4 dienomis. Standartizuotus testus iš numatytų dalykų rašo 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai. NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga priimti sprendimus, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo, klasės, mokyklos, savivaldybės ir nacionaliniu lygmenimis. Testų rezultatai padės išsiaiškinti konkrečius mokymosi sunkumus ir problemas, kurias galima įveikti mokiniui laiku suteikiant tinkamą pagalbą. Kiekvienam mokiniui parengiama individuali ataskaita apie jo atliktų NMPP rezultatus. 6 ir 8 klasių mokiniai, raštiškai sutikus tėvams, pildo klausimynus, kurių duomenys būtini apskaičiuojant mokyklai svarbius rodiklius.

         Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova mokinių tėvams sakė, kad mokyklos valgykloje gaminamas maistas, atsižvelgiant į sveiko maisto reikalavimus. Padaugėjo sveikatą tausojančių patiekalų, bandelės kepamos iš pilno grūdo ar kukurūzų miltų, nemažas daržovių salotų pasirinkimas. Mokiniai pratinami prie sveiko ir kokybiško maisto, ugdomi sveikos mitybos įgūdžiai.

 

Alina Šimkevičienė,

lietuvių kalbos mokytoja

 

Susisiekite su mumis!