Vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. T-357 "Dėl priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo" 6 punktu, prašymai mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas priimami nuo sausio 2 dienos.

Tėvas Stanislovas – šviesos žiburys sieloje

2018-12-04

 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova dar pavasarį pasiūlė idėją paminėti vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio 100 – ąsias gimimo metines. Tuo labiau, kad šiemet minime ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Tėvo Stanislovo metais. Šios asmenybės didžiulis indėlis į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, išskirtinės jo pastangos gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametė nuoširdi pagalba socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms. 

plačiau
spausdinti