Naujienos

Angelų giesmė

 

 

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje vėl klegėjo vaikų ir jaunimo balsai. Tai jau tapo graži tradicija organizuoti bažnyčioje įvairias šventes, renginius, susitikimus, popietes, parodas, rekolekcijas. Sausio 29 dieną į baigiamąjį renginį „Angelo giesmė“ atvyko Kuršėnų miesto lopšelio-darželio „Buratinas“ ugdytiniai, bažnyčios vaikų choras, kurį sudaro mūsų mokyklos ketvirtokai, Kuršėnų Stasio Anglickio, Daugėlių, Pavenčių ir Drąsučių mokyklų mokiniai ir mokytojai. Sulaukėme ir gražaus būrio svečių  iš Verbūnų ir Dirvonėnų mokyklų.

Buvo vykdomas projektas „Angelo žinia pasauliui“. Projekto autorės ir renginio organizatorės miesto mokyklų tikybos mokytojos: Rima Kareivienė, Daiva Gailiūtė ir Aušra Nemunaitė. Į projektą aktyviai  įsijungė mūsų mokyklos mokiniai ir mokytojai. Bažnyčioje  buvo eksponuojama mokinių, mokytojų ir tėvų paroda. Parodoje dalyvavo 1b klasė  (mokytoja Danguolė Petrulienė), 3c klasė (mokytoja Rima Navickienė), 3c klasės mokinys Mantas Eigirdas, 4a klasė (mokytoja Rima Kudrevičienė), 2c klasė (mokytoja Ingrida Švambarienė), 1c klasė (mokytoja Daiva Samuilienė ), 1c klasės mokinė Saida Spulginaitė, 4b klasė (mokytoja Miglė Petrauskienė), mokytoja Alma Baltutienė su savo sūnumi Ryčiu Baltučiu.

Gera ir miela, kad visa tai galime daryti savo bažnyčioje – Dievo namuose, smagu, kad prie to mažo stebuklo galėjo prisidėti visų kartų atstovai: vaikai, tėvai ir seneliai. Mūsų atliekamus darbus visada laimina Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios  vicedekanas  klebonas Saulius Paliūnas.

Baigiamajame renginyje pasirodę kolektyvai paruošė po du kūrinius. Bažnyčia buvo užlieta švelnių muzikos garsų ir skambių vaikų bei jaunimo balsų. Renginyje dalyvavo iš  visų ketvirtų klasių mokinių sudarytas vaikų bažnyčios choras, 1b klasės mokiniai su mokytoja Danguole Petruliene, 4a klasės mokiniai su mokytoja Rima Kudrevičiene.

Šių klasių mokiniai paruošė po vieną kūrinį.  Renginyje dalyvavo ir 5b klasės mokinė Ema Motiečiūtė, 8c klasės mokinys Ugnius Liudvinavičius, 8d klasės mokinės Gabrielė Grigaliūnaitė, Aleta Joniškytė, Gabrielė Pelenytė. Angelams rūbelius pasiuvo dailės mokytoja Gražina Miknienė. Prie parodos ekspozicijos prisidėjo technologijų mokytoja Deimantė Semaškienė.

Kiekvieną pasirodymą pristatė skaitovai, lydimi Tylos, Pagarbos, Protingumo, Gailestingumo, Atleidimo, Šilumos, Dėkingumo ir kitų angelų. „Kiekvieną dieną dėkokime Dievui, kad atsikeliame sveiki ir matome patekančią saulę. Dėkingumas išplečia širdį ir ji tampa džiaugsminga. Išmokime dėkoti už žmones, su kuriais kartu gyvename, bendraujame. Prašykime stebuklo, kad, jausdami dėkingumą, žmonės patys pasijustų mylimi“, - taip kalbėjo Dėkingumo angelas renginio pabaigoje. 

 

 

 

 

 

         

        Rima Kareivienė,

              Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos  tikybos mokytoja

Susisiekite su mumis!