Naujienos

Informacija apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (NMPP)

Informacija apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą (NMPP)

 

Nuo balandžio 15 d. mokykloje bus vykdomas 2, 4 ir  6 klasių  Nacionalinis mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas.

Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimui bus panaudoti NMPP vertinimo įrankiai (testai) 2, 4 ir 6 klasių mokiniams:

2 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos testai (diagnostiniai);

4 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo testai;

6 klasės mokinių NMPP vertinimo įrankiai: skaitymo, rašymo, matematikos testai.

 

Ugdymo aplinkos ir kokybės (mokyklos aplinkos, mokyklos klimato, mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės ir kt.) rodiklių apskaičiavimui ir įvertinimui bus panaudoti mokinio (4 ir 6 klasei) klausimynai. Mokinių klausimynai sudaryti remiantis nacionaliniais mokinių pasiekimų tyrimų klausimynais (nacionalinių tyrimų klausimynai ir kita tyrimų medžiaga skelbiama Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje skyrelyje „Nacionaliniai tyrimai“ adresu http://www.nec.lt/177/ ir skyrelyje „NMPP (Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai)“ adresu http://www.nec.lt/342/.)

Nuo 2017 metų diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymą reglamentuoja „Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas“, patvirtintas Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V6.

2018-2019 m. m. NMPP 8 klasėje iki šiol vykdytu formatu nebus vykdomas.

Per kelerius metus numatoma pakeisti NMPP vykdymą. Naująją NMPP vykdymo versiją, kuri trumpai vadinama el. NMPP, planuojama iki galo įdiegti nuo 2021 m. Nuo 2018–2019 m. m. pradedamas NMPP vykdymo perkėlimas į elektroninę erdvę.

Numatoma, kad bus naudojamos pastovaus interneto ryšio (angl. online) technologijos. Pirmasis didelės apimties elektroninio NMPP testavimo išbandymas vyks 2019 m. gegužės 7-10 d. laikotarpiu. Jo metu šalies aštuntokams bus sudaryta galimybė atlikti matematikos ir gamtos mokslų testus. Bandomajam el. NMPP bus parengta atskira vykdymo tvarka.

Susisiekite su mumis!