Naujienos


Menas

2019-05-16

plačiau
Dalyvaujame Europos dienos šventėje

2019-05-16

 

5b klasės mokiniai su mokytojomis Ramute Zoriene ir Rima Kareiviene gegužės 9 dieną dalyvavo Europos dienos šventėje, kuri vyko Kuršėnų Lauryno Ivinskio aikštėje. Šventė buvo pavadinta ,,Pavasario ritmai – 2019 Europoje“. Pagrindinė miesto aikštė tą dieną buvo  papuošta balionais, garbingai plevėsavo ES ir Lietuvos vėliavos. Sužinojome, kad šiais metais sukanka 15 metų, kaip Lietuva yra ES sudėtyje.

plačiau
2019 m. „MUSTANGO“ taurę iškovojo Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos futbolo komanda

2019-05-16

 

Gegužės 15 d. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos dirbtinės dangos futbolo aikštelėje vyko 2019 m. pradinių klasių mokinių 6x6 futbolo turnyras MSK ,,Mustangas” taurei laimėti. Turnyre dalyvavo 5 komandos: Bubių, Ginkūnų S. ir V. Zubovų, Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Daugėlių ir Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos. Varžybos vyko rato sistema.

plačiau
Tarptautinė mokinių kūrybinių darbų paroda

2019-05-14

 

Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje šiuo metu vyksta tarptautinė I-IV klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Žvilgsnis į pasaulį Velykų rytą“.  Konkurse dėl laureato vardo varžėsi net 54 Lietuvos, Anglijos, Airijos ir Norvegijos jaunieji dailininkai.
          Mažųjų dailininkų kūryba vertinimo komisiją sužavėjo tuo, kad vaikai domisi savo kultūros palikimu ir tradicijomis, sugeba visa tai perteikti spalvomis piešinyje. Džiugu, kad mokinių darbuose  įvairiomis formomis išreikšta pakili pavasario nuotaika.
          Kviečiame susipažinti su  mokinių darbais!

 

Birutė Juknienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos

pradinių klasių mokytoja

plačiau
Mokyklos jaunimo kelionė piligrimų takais

2019-05-14

 

 

          Tarptautinių žodžių žodyne nurodoma žodžio ,,piligrimas“ reikšmė – tai keliaujantis maldininkas, šventų vietų lankytojas. Kuršėnų Stasio Anglickio  mokyklos  jaunimas ne kartą buvo piligrimais ir leidosi į kelionę aplankyti šventų vietų. Piligrimystė be kelionės neegzistuoja. Tai kiekvieno individualaus asmens kelionė, net jei keliaujame grupėje. Tai dvasinis susivienijimas su Dievu arba bent mažos širdies dalelės troškimas su Juo vienytis. Tai kartu vidinė asmens kelionė Dievo link, permąstant savo nueitą kelią, ieškant gyvenimo prasmės, einant į širdies gelmę ir tuo pačiu pasiekiant vietą, kuri laikoma šventa. Šiandieniniame bėgančiame pasaulyje tai padaryti dažnai darosi sunku. Susitikti kelionėje su savimi pačiu, įsiklausyti į tylą, į savo širdies plakimą dažnai nepavyksta. Gerai, kad tam ir yra skirtos tokios dvasinės kelionės.

plačiau
Gerb. Tėveliai!

2019-05-08

 

Informuojame, kad, atsižvelgiant į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tarybos 2015 m.
rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 2 „Dėl privalomo mokyklinės uniformos dėvėjimo“ bei mokinių tarybos
pasiūlymus ir vadovaujantis mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-197 įsakymu „Dėl
mokyklinės uniformos dėvėjimo“, mūsų mokykloje mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą.

plačiau
STEM atradimų savaitė 2019

2019-05-08

 

Balandžio 22-28 d. Europoje vyksta „STEM atradimų savaitė 2019“. Šių metų savaitės tema – „Gerosios patirtys naudojant inovatyvius STEM išteklius“. Mūsų mokyklos 3a klasės mokiniai, vadovaujami pradinių klasių mokytojos Dianos Bernotienės,  prisijungė prie šios tarptautinės iniciatyvos.

plačiau

Nuo balandžio 15 d. mokykloje bus vykdomas 2, 4 ir  6 klasių  Nacionalinis mokinių mokymosi pasiekimų patikrinimas.

Tyrimo tikslas – teikti grįžtamojo ryšio informaciją apie mokinių mokymosi rezultatus, šalies, savivaldybės ir mokyklos lygmenimis tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo procedūras ir plėsti duomenų, surinktų naudojant šalies lygmeniu parengtus Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (toliau NMPP) bei nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų įrankius, panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

plačiau
 Susitikimas su diplomate iš LR Užsienio reikalų ministerijos

2019-05-06

 

LR Užsienio reikalų ministerijos Europos sąjungos departamentas kvietė mokyklas prisijungti prie projekto „Atgal į mokyklą“. Šios iniciatyvos metu URM diplomatai vyksta į Lietuvos mokyklas ir veda pamokas apie Europos Sąjungą  Projekto tikslas – atkreipti jaunimo dėmesį į Europos Sąjungą, skatinti domėjimąsi europinėmis temomis.

       2019-04-29 į mokyklą atvyko Aušrinė Saikevičienė, strateginės komunikacijos skyriaus, komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento,  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos diplomatė. Viešnia pamokas vedė 8a ir 8b klasėms.

        A. Saikevičienė  pasakojo apie diplomato darbą. Vėliau  atkreipė dėmesį į kovą su  dezinformacija kaip  vieną ES prioritetų. Mokiniai šia tema atliko praktinę užduotį. Viešnia atsakė į mokiniams kilusius klausimus bei pakvietė atvykti į Užsienio reikalų ministeriją.

          Dėkojame viešniai už įdomias pamokas.

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė

plačiau
Susisiekite su mumis!