NaujienosSveikiname Jaką Domantą, 8b klasės mokinį, sėkmingai dalyvavusį Vertimų ir iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis'' ir laimėjusį kelionę į Vokietiją.
Mokinį dalyvavimui projekte ruošė mokytoja Laura Daujotienė.

 

Į šį projektą įsijungė ir mūsų mokyklos mokiniai

Akcija ,,Saugus kelias į mokyklą bei namus

 Prasidėjus mokslo metams, visi mokiniai kasdien skuba į mokyklą. Pirmąją rugsėjo savaitę Kuršėnų policijos nuovados pareigūnai budėjo prie vedančių į mokyklas perėjų, siekdami užtikrinti mokinių saugumą. Šalia pareigūnų galima buvo pamatyti ir jiems talkinančių mokinių tėvelių, kurie rodė teigiamą pavyzdį vaikams, kaip saugiai ir atsakingai elgtis kelyje. Džiugu, kad į šią saugaus eismo prevencijos akciją įsijungė ir mūsų mokyklos mokinių mamos Vijolė Stankevičiūtė  (3b klasės mokinio mama) ir  Dovilė Mikalauskaitė (priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko mama).

 Kaip ir kasmet Kuršėnų policijos nuovados pareigūnės Aušra Sirtautienė ir Ieva Vestartaitė mokykloje susitiko su priešmokyklinio ugdymo grupės ir pirmųjų klasių mokinukais. Policininkės diskutavo su vaikais apie saugų elgesį gatvėje, priminė pagrindines saugaus eismo taisykles, kalbėjo apie atšvaito naudojimą tamsiu paros metu. Atsisveikindamos viešnios kiekvienam padovanojo po atšvaitą ir palinkėjo saugių mokslo metų.

 

Violeta Baniulienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos socialinė pedagogė metodininkė

plačiau

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS

DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREMIJOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 17 d. Nr. V-215

Kuršėnai

 

 

 

Vadovaudamasi Mokyklos tarybos posėdžio įvykusio 2015 m. rugsėjo 16 d. nutarimu,

t v i r t i n u  profesoriaus Konstantino Mateckio premijos skyrimo nuostatus (pridedama).

 

 

 

Mokyklos direktorė

Danutė Lotiukienė

Nuostatossiųstis

Padėka mokinių mamytėms
Padėka mokinių mamytėms

Padėka mokinių mamos, dalyvavusioms akcijoje "Saugus kelias į mokyklą bei į namus" ir budėjusioms prie gatvių sankryžų, esančių netoli mokyklos:


Vijolė Stankevičiūtė, 3b klasės mokinio mama;
Dovilė Mikalauskaitė, priešmokyklinio ugdymo grupės vaiko mama.

atsisiųsti padėkąsiųstis

 

Susisiekite su mumis!