Naujienos


 Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pedagogai energingai įsiliejo į ES struktūrinių fondų remiamą projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ (projekto kodas VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008) ir sėmėsi žinių paskutiniame projekto seminare „Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai“.

plačiau
Susisiekite su mumis!