Naujienos


Informuojame, kad,  atsižvelgiant į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tarybos 2015 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 2 „Dėl privalomo mokyklinės uniformos dėvėjimo“ bei mokinių tarybos pasiūlymus ir vadovaujantis mokyklos direktorės 2016 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-197 įsakymu „Dėl mokyklinės uniformos dėvėjimo“, mūsų mokykloje 1-10 kl. mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą.

plačiau
Koncertas Kuršėnų ligoninėje 2018.04.26

Balandžio 12 d. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniai ir mokytojos Kuršėnų  ligoninės pacientams ir aptarnaujančiam personalui surengė koncertą ,,Atvelykio vaikai: ,,Dovanokime širdies gerumą“. Koncerto tikslas buvo paminėti jau praėjusią vieną iš gražiausių metų švenčių – Velykas. 

plačiau
Skelbimas 2018.04.23

Kviečiame dalyvauti akcijoje
LIONS TULPIŲ DIENA!

plačiau

padėka Eigirdaitei Gabijai, 8b klasės rnokinei, mažojoje chemijos 8 klasių mokinių olimpiadoje užėmusiai II vietą.

plačiau

mokiniams Šiaulių rajono mokinių šaškių lygos turnyre „64 langeliai“ savo amžiaus grupėje užėmusiems prizines vietas

plačiau

padėka išvardintiems mokiniams 1-4 klasių mokinių dailes olimpiadoje „Tėvynė Šimtmečio verpetuose" užėmusiems prizines vietas

plačiau

mokinei, 3 klasių mokinių diktanto konkurse užėmusiai I vietą

plačiau

mokiniams 5-8 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užėmusiems prizines vietas

plačiau
Kvietimas 2018.04.19

2018 m. balandžio 24 d. 18 val. mokyklos aktų salėje vyks Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos psichologės Kristinos Bičkauskienės paskaita.

plačiau
Susisiekite su mumis!