Naujienos » Dienoraštis

Pamoka „Natūralios Vijurkų pievos“

 Balandžio mėn. 2c klasės mokiniai turėjo įdomią pamoką apie natūralias Vijurkų pievas, kurią vedė Šiaulių universiteto edukologijos fakulteto 3 kurso studentė Vaida Skėrytė.

 Pamokos tikslas –  supažindinti su biologine šių pievų įvairove, pievų išsaugojimo svarba. Mokiniai tą dieną  mokėsi kitaip –  jie ne tik klausėsi ir žiūrėjo, bet buvo patys tyrėjai: liesdami, ragaudami, žaisdami mokėsi atskirti augalus.

 Studentė Vaida parengė įdomias gamtos stebėjimo užduotis, žaidimus, mįsles. Labai gerai paskirstytė pamokos laiką,  nusakydama,  kiek laiko skirti žolių ieškojimui, kiek žaidimams, mįslėms ir arbatos gėrimui iš natūralių augalų.

 Pamokos metu buvo galima įžvelgti, kaip mokiniai tyrinėja, atlieka stebėjimus, formuoja išvadas. Nagrinėjo ir apibendrino, kokioje aplinkoje reikia ir norisi gyventi. Tyrinėjant atsiskleidė mokinių komunikavimo, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių, mokėjimo mokytis kompetencijos ir svarbiausia – kritinis mąstymas.

 Puikus pamokos organizavimas, mokinių užimtumas, žinių perteikimas ir gebėjimų ugdymas užbūrė mokinius, ir jie norėjo kuo ilgiau pabūti natūraliose pievose,  paieškoti dar daugiau įdomybių ir ragauti vis kitokių prisirinktų natūralių augalų arbatos.

 

 

Mokytoja D. Samuilienė