Naujienos » Dienoraštis

Atidarytas Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės vardu pavadintas lietuvių kalbos kabinetas

 Vasario mėnesį Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje buvo atidarytas Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės vardu pavadintas lietuvių kalbos kabinetas. Tai jau antrasis kabinetas mokykloje, pavadintas mūsų mokyklai svarbaus asmens vardu. Pirmasis – dailės kabinetas, pavadintas žinomo Lietuvoje žmogaus, mūsų mokyklos mokinio, architektūros profesoriaus Konstantino Mateckio vardu. Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė – poeto Stasio Anglickio dukra, taip pat poetė, daugiau nei prieš metus išėjusi Anapilin, yra išleidusi dvi eilėraščių knygas - ,,Gyvenimo burės“ (2002 m.) ir ,,Žemės delnuos“ (2009 m.). Abiejose savo knygose ir įvairia kultūrine, menine veikla ji didelį dėmesį skyrė savo tėvo – poeto Stasio Anglickio – šviesaus atminimo išsaugojimui. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė kalbėjo, kad kabineto pavadinimas Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės vardu yra natūrali artimo bendravimo su ja tąsa. Poeto dukra visada stengėsi su mokykla, pavadinta jos tėvo vardu, palaikyti glaudžius ryšius: kiekvieną rudenį jos vyras Aligijus Šleževičius į mokyklą atveždavo medaus, pasveikindavo mokyklos bendruomenę su mokslo metų pradžia, kai žmona dėl ligos nebegalėdavo atvykti, ji gyveno mokyklos džiaugsmais ir rūpesčiais, padėjo mokykloje įkurti Stasio Anglickio muziejų, bendradarbiavo organizuojant Šiaulių rajono moksleivių Stasio Anglickio poezijos konkursą. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė pabrėžė, kad lietuvių kalbos kabineto pavadinimas jos vardu – tai tarsi dar viena galimybė, suteikta Jolantos, remiantis jos gyvenimo, kūrybos faktais, mokyti vaikus, kaip reikia mylėti gimtąją kalbą, Lietuvą, jos žmones. Jolantos ir Aligijaus Šleževičių vaikai po tėvų mirties mokyklai padovanojo daugybę knygų, asmeninių daiktų, suvenyrų, kurie ne tik praturtino čia esantį muziejų, bet ir puošia mamos vardu pavadintą kabinetą. Poetės vaikų ir šeimos vardu kalbėjusi dukra Lina Sakalienė džiaugėsi nuoširdžiu ir prasmingu jos šeimos ir mokyklos bendravimu, papasakojo mokiniams apie savo mamą, kuri buvo aktyvi, labai žmones mylėjusi asmenybė. Kabineto atidarymo proga mokykloje surengta Stasio Anglickio provaikaitės Aistės Sakalaitės, Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės anūkės, tapybos darbų paroda. Ji kasmet dovanoja mokyklai savo paveikslus per Stasio Anglickio gimimo metinių minėjimo šventę.

          Kabineto vadovė Alina Šimkevičienė su mokiniais džiaugėsi, kad direktorės Danutės Lotiukienės rūpesčio dėka klasę puošia nauji baldai, išklota nauja grindų danga, kad klasėje gausu vertingų knygų, paveikslų, suvenyrų, padovanotų Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės vaikų. Kabineto sienas puošia dailės mokytojos Gražinos Miknienės sukurti meniški  stendai apie Jolantą Anglickaitę-Šleževičienę.

 Į renginį  atvyko ir ilgametė poetės draugė Olga Komarova, kuri papasakojo apie net 55-erius metus trukusią savo draugystę su Jolanta, padovanojo mokyklai jos ranka rašytų atvirukų rinkinį. Olga Komarova teigė, kad verta mokiniams pasimokyti iš Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės, kaip sukurti originalų sveikinimą, rašto kultūros. Artima poetės giminaitė Audronė Vaitekūnienė pasidalino prisiminimais apie poetės asmenybę, kultūrinę veiklą, pabrėžė jos meilę menui. Jolanta Anglickaitė-Šleževičienė savo namuose Kužiuose yra surengusi ne vieną įspūdingą poezijos renginį.

 Didžiulė pagarba ir meilė savo tėvams, jų šviesaus atminimo puoselėjimas, meilė ir rūpestis artimaisiais, meilė menui, gamtai, gimtajai Olesinei, Kužiams, visai Lietuvai – tai pagrindinės Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės kūrybos temos ir viso gyvenimo veiklos gairės. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniams iš tiesų yra ko mokytis iš šios iškilios asmenybės. Tikimės, kad naujajame lietuvių kalbos kabinete bus gyva poetės eilėraščių dvasia, kad čia bus puoselėjamas poeto Stasio Anglickio šviesus atminimas.

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja