Naujienos » Dienoraštis

Gimtųjų žodžių apkabintas

Gimtųjų žodžių apkabintas,

aš gyvas kalboje,

Sakau: esi man kaip žibintas

Pasaulio tamsoje.

                                   Just. Marcinkevičius

 

 Išsaugoti savo gimtąją kalbą, kultūrą, tradicijas nėra lengva. Mikalojus Daukša, vienas lietuvių raštijos kūrėjų, rašė „Panaikink kalbą – panaikinsi santaiką, vienybę ir viską gera. Panaikink kalbą – panaikinsi saulę nuo dangaus, suardysi pasaulio tvarką, atimsi gyvenimą ir garbę“. Lietuvių kalba, kaip ir tauta, patyrė daug sunkių išbandymų, bet išliko net ir pačiomis nepalankiausiomis sąlygomis.

 1999 m. Jungtinių Tautų organizacija vasario 21–ąją paskelbė Tarptautine gimtosios kalbos diena.

Šią dieną paminėjo ir Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pradinių klasių ir priešmokyklinės ugdymo grupės mokiniai. Gimtajai kalbai, jos grožiui ir skambesiui literatūrinę kompoziciją skyrė 3c, 4c klasių mokiniai (mokytojos I. Švambarienė, R. Navickienė). Kuršėnų meno mokyklos 4 klasės kanklių specialybės mokinė V. Maneikytė atliko Vytauto Klovos Ūdrio dainą iš operos „Pilėnai“ . Mokinę ruošė kanklių specialybės mokytoja metodininkė R. Ananjevienė.

 Mokytoja R. Navickienė renginio dalyviams papasakojo, kaip lietuviai nuo seno brangino savo kalbą, ją mylėjo, gerbė ir skiepijo savo vaikams.

 Mokyklos direktorė D. Lotiukienė kalbėdama apie gimtosios kalbos reikšmę priminė, kad patys pirmieji žodžiai, kuriuos išgirsta gimęs vaikas, ištariami gimtąja lietuvių kalba, patys gražiausi, mieliausi vaikui žodžiai, tariami mamos, taip pat skamba gimtąja kalba. Direktorė pasidalijo prisiminimais, kaip būdama lietuvių kalbos mokytoja, pirmąją pamoką su mokiniais pradėdavo J. Degutytės eilėraščiu „Gimtoji kalba“. Šį eilėraštį, deklamuojamą direktorės, išgirdo ir renginio dalyviai.                       

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Rudminienė paminėjo svarbiausias Lietuvai datas: Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją.

 Mokytoja M. Petrauskienė pasidžiaugė mokykloje nuolat vykstančiu dailiojo rašto konkursu, pagyrė jo dalyvius už pastangas gražiai rašyti, norą tobulinti savo rašyseną.

Pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupės mokinių gražiausi rašto darbai pateko į mokykloje surengtą parodą, o jų autoriai buvo apdovanoti pagyrimo raštais.

 3a kl. (mokyt. D. Bernotienė) ir 4c kl. (mokyt. R. Navickienė) mokiniai dalyvavo ne tik mokykloje rengtame dailyraščio konkurse, bet savo jėgas išbandė ir Nacionaliniame dailyraščio konkurse „Rašom! 2015“.

 Džiugu, kad net 39 2–­4 klasių mokiniai, vasario 23 d. dalyvavo tarptautiniame kalbų konkurse „Kengūra“ (lietuvių k.) ir pasitikrino gimtosios kalbos žinias.

 Mylėkime, branginkime ir puoselėkime savo kalbą, nes „Kas moka žodį – randa kelią visur ir visada“ (Just. Marcinkevičius).

 Pradinių klasių mokytojos Miglė Petrauskienė, Rima Navickienė