Naujienos » Dienoraštis

Koncertas, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti

 Kasmet Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje prieš vasario 16-ąją rengiamas koncertas. Šiais metais šventės programoje dalyvavo ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai.  Renginį, kurį ruošė muzikos mokytoja Rita Perminaitė-Krasauskienė,  žaismingai vedė dvi penktokės – Gabija Eigirdaitė ir Ilzė Kazlauskaitė, joms talkino septintokai Aistė Klinauskaitė ir Dominykas Jocas. Šventės pradžioje mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė pasidžiaugė sėkmingai įveiktu pirmuoju mokslo metų pusmečiu, pirmūnais, kurių šiemet ypač gausus būrys. Šventėje dalyvavusi Kuršėnų miesto seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė, sveikindama su Lietuvos gimtadienio švente, pabrėžė, kad mes visi – nuo mažų vaikų iki suaugusiųjų – savo darbais kuriame Lietuvą. Istorijos mokytojas Gitanas Miknius renginio dalyviams trumpai priminė 1918 m. vasario 16 dienos Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo aplinkybes.

 Lietuvoje 2015-ieji metai paskelbti etnografinių regionų metais, todėl muzikos mokytoja Rita Perminaitė-Krasauskienė šventinį koncertą pradėjo žemaičių tarme pasakodama istoriją apie tai, kaip senovėje linksmindavosi žemaičiai. Šiais metais koncerto programa buvo labai turtinga, dalyvavo net 7 šeimos. 5b klasės mokinė Akvilė Streckytė kartu su mama Danute Streckiene atliko instrumentinį kūrinį. Iš 8a klasės net dvi mokinės – Goda Šimkevičiūtė ir Iveta Jokubauskaitė – su tėveliais taip pat pasiruošė koncertui. Goda su mama deklamavo P. Vaičaičio eilėraštį ,,Yra šalis“, o Iveta su tėveliu atliko dainą ,,Šiam pasauly visko būna“. Šeštokės Deimantės Aušbikavičiūtės šeima, kurią sudaro net penki asmenys, scenoje traukė liaudišką dainą ,,Ant kalno klevelis“. Eilėraštį apie Lietuvą deklamavo antrokė Saida Spulginaitė su mama, o šeštokės Lauros Blažytės tėveliai pašoko įspūdingą šokį.  Pektokas Devis Alexandro Gaia su mama visa salę privertė ploti dainuodami dainą ,,Labas rytas“. Mokyklos direktorė kiekvieną koncerto programoje dalyvavusią šeimą apdovanojo padėkomis už tautinį, patriotinį, estetinį vaikų auklėjimą ir nuotraukų albumais ,,Fotoskrydis“.

 Antros klasės mokinės, kurias paruošė pradinių klasių mokytoja Daiva Samuilienė, atliko dainą ,,Seku tau pasaką“. Visus nustebino solistė Austėja Drąsutytė. Mokyklos choras ,,Spindulėlis“, kurį lanko patys mažiausieji mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos Ritos Perminaitės-Krasauskienės, šventės dalyvius nudžiugino atlikdami netgi dvi žaismingas daineles. Šeštokė Orinta Lukauskaitė koncertui paruošė ilgesingą dainą ,,Raudoni vakarai“. 5b klasės mokiniai, paruošti šokių mokytojos Loretos Lideikienės, smagiai patrepsėjo liaudišką šokį ,,Žiogeliai”.

 Koncertą užbaigė mokyklos choras ,,Vaivorykštė“, kartu su visais šventės dalyviais atlikęs dainą ,,Palaimink, Dieve, mus“. Smagu, kad koncertui programą ruošė ne tik mokiniai, bet ir jų tėveliai. Bendravimas – didžiausia vertybė, ir prasminga, kad tėvai savo pavyzdžiu moko vaikus mylėti Lietuvą.

Alina Šimkevičienė,

lietuvių kalbos mokytoja