Naujienos » Dienoraštis

Mokymai tėvams Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje

 Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko mokinių tėvų diskusija „Šeimos vertybių įtaka vaiko auklėjime“. Savo sėkmės istoriją, apie šeimos vertybes bei jų svarbą vaikų auklėjime papasakojo Daiva ir Alfredas Jonuškos, Kuršėnų miesto šeima ambasadorė.

 Renginio metu tėvai diskutavo grupėse: rinko penkias svarbiausias, jų nuomone, vertybes. Diskusijos dalyvių nuomone, svarbiausia vertybė – meilė šeimai – būtina norint užauginti laimingą vaiką. Taip pat buvo išvardintos šios moralinės vertybės, kurias būtina puoselėti šeimoje: dvasingumas, sąžiningumas, atsakomybė, žmogiškumas, pasiaukojimas, tolerancija, pagarba kitam žmogui, kultūringas elgesys, tautos tradicijų puoselėjimas, sveika gyvensena, gebėjimas atleisti.

 Mokyklos psichologė Jurgina Simonavičienė ir socialinė pedagogė metodininkė Violeta Baniulienė pristatė Pozityvios tėvystės mokymų programą, kurios tikslas – mokyti tėvus atrasti artimesnį ryšį su vaikais, pastebėti jų problemas ir jas spręsti, skirti dėmesį jiems ir sužinoti, kaip pagirti, kokias bausmes skirti skirtingo amžiaus vaikams. Programos uždaviniai: supažindinti tėvus su vaiko raidos etapais ir elgesiu, mokyti suprasti vaikų jausmus ir juos valdyti, suteikti žinių apie pagalbą šeimoje vaikui, lankančiam mokyklą, supažindinti su pasitaikančiomis auklėjimo klaidomis ir pozityvia disciplina.

 Mokymai „Pozityvios tėvystės mokykla“ skirti tėvams, auginantiems 6-12 metų amžiaus vaikus, norintiems įgyti daugiau žinių, pavyzdžiui: kaip nustatyti elgesio ribas vaikams, įvertinti gerą ar keisti blogą jų elgesį. Šių mokymų pradžia vasario 25 d. 18.00 val. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje.

 

Jurgina Simonavičienė

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos psichologė