Projektai » Kiti projektai

,,eTwinning‘‘

Programos ,,eTwinning‘‘ tarptautinis anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektas yra finansuojamas Švietimo mainų paramos fondo. Projekto vadovė ir vykdytoja yra vyresnioji anglų kalbos mokytoja Sandra Petkuvienė.

plačiau
Projektas ,,Patinka''
Projektas ,,Patinka''

Projektas ,,Patinka'', vykdomas asociacijos ,,Infobalt Lietuva'' ir Lietuvos informatikos mokytojų asociacijos. Projekto vykdytojas mokykloje - Rolandas Samuila, informatikos mokytojas metodininkas.
 

Gegužės 31 –oji - Pasaulinė diena be tabako

Vykdydami sveikatinimo projektą „Mes savo ateities šeimininkai“, Pasaulinę dieną be tabako   Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniai paminėjo prisijungdami prie visoje Lietuvoje vykusios akcijos „Gėlė vietoj cigaretės!“. Bendradarbiaudami su Šiaulių miesto visuomenės sveikatos biuru, akcijos dalyviai dalijo popierines gėlytes vaikams mokykloje, praeiviams Kuršėnų miesto gatvėse. Skatindami gyventi sveikai, jie linkėjo rinktis gėlę vietoj cigaretės. Gaila, tačiau pasitaikė ir tokių praeivių, kurie atsisakė dovanojamų gėlių...

plačiau
„Kaip pasiklosi – taip išmiegosi“

  Gegužės mėn. 9 klasės mokiniai vykdė projektą  „Kaip pasiklosi – taip išmiegosi“, kuriuo buvo siekiama atkreipti dėmesį į aktualią šių dienų problemą – psichoaktyvių medžiagų vartojimą ir vykdyti jo prevenciją.

plačiau
Matematikos pamoka:  kitur ir kitaip

   Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje lapkričio – gruodžio mėn. įgyvendintas projektas „Mokymąsi skatinančios aplinkos kūrimas mokant matematikos“, skirtas šeštų klasių mokiniams. Projekto tikslas – edukacinės aplinkos, motyvuojančios mokinius, kūrimas. Projektą parengė ir įgyvendino matematikos mokytojos metodininkės Vilma Geležėlienė ir  Daiva Miliauskienė. Šeštokams vestos trys integruotos pamokos netradicinėje aplinkoje.

plačiau
Integruotas dviejų mokyklų projektas, skirtas Maironio metams paminėti

    2012-uosius metus paskelbus Maironio metais, Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija nusprendė organizuoti bendrą ilgalaikį integruotą projektą ,,Maironio apdainuotu ir numylėtu keliu“. Dvi mokyklos, stovinčios viena priešais kitą, bendradarbiavimą laiko svarbia ugdymo proceso dalimi. Bendro projekto tikslai: siekti, kad mokiniai domėtųsi Maironio gyvenimu, kūryba, susipažintų su tautos istorija, ją gerbtų, tobulintų komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmenines kompetencijas; skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą.

plačiau
Vaisių ir daržovių mitingas

Projektas „ Sveikatiada“ vėl pakvietė į smagų sveikatinimo renginių maratoną.
2012 m. Spalio 4 d. mokykloje vyko vaisių ir daržovių mitingas, kuriame dalyvavo 1c, 3a, 4a, 4b, 6c, 7c klasių mokiniai. Mitingo tikslas – ugdyti vaikų supratimą apie vaisių ir daržovių naudą, įtraukiant juos į interaktyvias veiklas, kuriose jie patys linksmai ir žaismingai galėtų skleisti žinią apie šias gamtos dovanas.

plačiau
Dviejų mokyklų bendro projekto ,,Maironio apdainuotu ir numylėtu keliu“ integruoti renginiai – viktorina ir konferencija

    Minint garsaus mūsų dainiaus Maironio jubiliejinius metus Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokytojų iniciatyvinė grupė  parengė ilgalaikį projektą ,,Maironio apdainuotu ir numylėtu keliu“. Jo tikslai – siekti, kad mokiniai domėtųsi Maironio gyvenimu, kūryba, susipažintų su tautos istorija, ją gerbtų, tobulintų komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo bei asmenines kompetencijas.

plačiau
  INTEGRUOTAS PROJEKTAS „VAISIŲ IR DARŽOVIŲ GALIA“

    2012 m. balandžio – gegužės mėnesį Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos 4a klasės mokiniai dalyvavo projekte „Stebuklinga vaisių ir daržovių galia“. Projekto tikslas - siekti, kad vaikai įgytų žinių, praktinių įgūdžių, įprastų stiprinti savo sveikatą prieinamomis priemonėmis,
išsiugdytų teigiamą nuostatą ir atitinkamą elgseną.

plačiau