Projektai » Užsienio kalbų projektai

Comenius programos projektas

Comenius programos projektas. 2012m. lapkričio 27d.- gruodžio 1d. dalyvavau parengiamajame Comenius programos vizite, kuris vyko Lenkijoje. Vizito  tikslas buvo susipažinti su būsimais partneriais ir kartu parengti Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektą. Tokie mokyklų bendradarbiavimo projektai jungia bendrai veiklai mokymo institucijas iš Mokymosi visą gyvenimą programoje dalyvaujančių šalių. Jų metu bendradarbiaudami su kolegomis iš kitų šalių, pedagogai ir mokiniai turi galimybę pažinti kitas kultūras, tobulinti užsienio kalbų žinias, pasidalinti patirtimi, naujoviškomis mokymo praktikomis.

plačiau
EUROPOS KOMISIJOS INICIJUOTAS RENGINYS  „eTwinning – TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA“

    2012-06-14. Birželio 14 dieną Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinėje mokykloje vyko Europos Komisijos inicijuotas renginys „eTwinning – tarptautinio bendradarbiavimo programa“. Tokio seminaro poreikis atsirado tada, kai pamatėme, jog mokykloje yra vykdoma labai daug įvairių projektų, o jų iniciatorės pradinių klasių mokytojos. Buvo pasiūlyta mokytojoms savo patirtį pritaikyti, kuriant tarptautinius projektus, pasinaudojant eTwinning programos siūlomomis galimybėmis. Prie jų prisijungė muzikos, dailės, anglų kalbos mokytojos.

plačiau

    2012-05-18. 2011 metų vasarą penki 5-6 klasių Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos mokiniai ir anglų kalbos mokytoja Inga Alinauskienė dalyvavo Tolerancijos  ugdymo stovykloje Vengrijoje. Visą finansavimą skyrė  JAV ambasada Lietuvoje. Stovykloje užmegzti draugiški ryšiai su įvairių šalių mokiniais ir mokytojais nenutrūko ir toliau tęsiasi. Gruodžio mėnesį mūsų mokykloje viešėjo Estų grupė, kurios mokiniai taip pat dalyvavo stovykloje.

plačiau

    2012-03-27. Mokykloje buvo suorganizuota 7 klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada, kurios metu septintokai galėjo pasitikrinti ir įsivertinti savo anglų kalbos gebėjimus ir kompetencijas.

plačiau

    2012-03-23. Mokykloje vyko 4 klasių mokinių mokyklinė anglų kalbos olimpiada, kurios tikslas skatinti mokinių sąmoningą požiūrį į anglų kalbos mokymąsi, norą domėtis ir gilinti savo žinias, taip pat įvertinti  4 klasių mokinių anglų kalbos gebėjimus ir kompetencijas bei atrinkti penkis mokinius, kurie atstovaus mūsų mokyklą rajoninėje 4 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje.

plačiau

PROJEKTO  TIKSLAS  -  naudojant neformalius mokymo metodus, padėti mokiniams harmoningai lavintis, mokyti bei lavinti gebėjimą naudotis šiuolaikiniais mokymo metodais, sudaryti sąlygas bei galimybes lavinti jų kūrybinį mąstymą, lavinti gebėjimą savarankiškai pasirinkti ir priimti sprendimą, skatinti mokinių domėjimąsi vertėjo ir iliustratoriaus profesijomis.

plačiau

    2011-12-27/30 dienomis mūsų mokykloje viešėjo 17 moksleivių grupė iš Estijos Hummuli Põhikool mokyklos. Juos lydėjo anglų kalbos mokytoja Triinu Helbre ir mokyklos direktorė. Pirmas mūsų mokyklos mokinių ir Estijos mokinių susitikimas įvyko tarptautinėje vasaros stovykloje Vengrijoje, kur dvi savaites įvairių šalių moksleiviai ir mokytojai bendravo ir vykdė įvairią veiklą. Pasibaigus stovyklai, užmegzti draugiški ryšiai nenutrūko. Estijos moksleiviai atvyko į Lietuvą, kad geriau susipažintų su mūsų mokykla ir miestu. Svečiams buvo pasiūlyta kultūrinė, pažintinė ir mokomoji programa.

plačiau

    Gegužės mėnesį mūsų mokyklos penki tolerantiškiausi, draugiškiausi, aktyviausi ir gerai angliškai kalbantys 5-6 klasių mokiniai  dalyvavo JAV ambasados Lietuvoje paskelbtame konkurse dėl teisės atstovauti Lietuvą tarptautinėje stovykloje „Tolerancijos ugdymas per anglų kalbą“ Batalonelle, Vengrijoje. Mokiniai pildė anketas apie toleranciją anglų kalba. Jie turėjo paaiškinti tolerancijos sąvoką plačiąja prasme – tolerancija kitų šalių žmonėms, tolerancija kitai kultūrai, kalbai, papasakoti apie save, savo pomėgius, veiklą. Praėję pirmąjį atrankinį etapą, moksleiviai turėjo parodyti ir savo šnekamosios anglų kalbos žinias bendraudami su  JAV ambasados darbuotoju angliškai.

plačiau
SUSIRAŠINĖJIMO DRAUGAI IŠ ITALIJOS 2010 – 2011 M.M.

    Mūsų mokyklos anglų kalbos mokytojos ieško įvairių netradicinių formų, kurios kelia moksleivių motyvaciją mokantis anglų kalbos. Anglų kalbos mokytojos I. Kviklienė, T. Volkova, I. Klinauskienė, J. Jucytė, S. Petkuvienė, L. Dovtartienė ėmėsi iniciatyvos ir vykdė projektą kartu su Italijos mokytoja, skirtą 4 ir 5 klasių mokiniams. Projekte dalyvavo šimtas aštuoniasdešimt keturi mokiniai iš abiejų šalių. Suskirstyti poromis mokiniai rašė laiškus savo bendraamžiams iš Italijos. Savo laiškuose jie papasakojo apie save, savo šeimas, pomėgius, mokyklą, Lietuvoje švenčiamas šventes, lankytinas vietas. Šį projektą planuojama tęsti ir kitais mokslo metais.

plačiau

    Šiais 2010-2011 mokslo metais mokinių, dalyvaujančių tarptautiniame Kalbų Kengūros konkurse, būrys pagausėjo. Mokiniai išbandė savo jėgas atlikdami testą gimtąja lietuvių kalba, anglų bei vokiečių kalbomis. Prie vyresniųjų klasių moksleivių prisijungė ir nemažai pradinukų. Kalbų projektas buvo vykdomas mokykloje dviem etapais. I programoje (anglu ir vokiečių kalbos), kuri vyko balandžio 13 dieną, dalyvavo dvidešimt septyni  4-10 klasių mokiniai. II programoje (lietuvių kalba) dalyvavo trisdešimt 2-4 klasių mokinių.

plačiau