Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
į pradžią turinys susisiekite
lt    en
Viešieji pirkimai spausdinti

 

ĮSAKYMAS DĖL ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ, NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS, VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTO IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO IR VERČIŲ SKAIČIAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO.  siųstis siųstis

 

ĮSAKYMO V-48 PAKEITIMAS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAVIMO, INICIJAVIMO IR VERČIŲ SKAIČIAVIMO TVARKA

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS

 

INFORMACIJA APIE KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

 

KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO MOKYKLOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA