Renkame kūrybingų, mėgstančių tyrinėti, eksperimentuoti pirmokų inžinerinę klasę.

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. iki 2020 m. birželio 30 d. priimami prašymai dėl mokinių priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę bei 1–8 klases.

Naujienos

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 dienos mokiniams ugdymo procesas bus organizuotas nuotoliniu būdu. Mokymosi užduotys, teorinė ir kita ugdymuisi reikalinga medžiaga ar informacija, konsultacijos bus teikiamos naudojant Tamo dienyną, Ema pratybas, Eduka klasę, socialinius tinklus ir kt.

IKT koordinatorius (administratorius), kuris konsultuoja mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais: 

Laimonas Nyderis, kompiuterių priežiūros specialistas el. paštu laimonas.nyderis@anglickiopm.lt 

Rolandas Samuila, informacinių technologijų mokytojas  el. paštu  rolandassam@gmail.com 

Dėl iškilusių problemų mokantis nuotoliniu būdu taip pat galima kreiptis į klasės vadovą, mokytojus.

 

Metraštis

Patyčių dėžutė