Nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 18 d. progimnazijoje taikysime šiuos ugdymo proceso organizavimo būdus:

1. Priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytiniai ir 1–4 klasių mokiniai bus ugdomi kasdieniu būdu.

2. 5–8 klasių mokiniai bus ugdomi mišriu būdu:

2.1. 2020 m. lapkričio 30 – gruodžio 4 d.:

5–6 klasių mokiniai – nuotoliniu būdu;

7–8 klasių mokiniai – kasdieniu būdu.

2.2. 2020 m. gruodžio 7–11 d.:

5–6 klasių mokiniai – kasdieniu būdu,

7–8 klasių mokiniai – nuotoliniu būdu.

2.3. 2020 m. gruodžio 14 – 18 d.:

5–6 klasių mokiniai – nuotoliniu būdu;

7–8 klasių mokiniai – kasdieniu būdu.

 

DĖL ŠVIETIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO PASKELBUS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ

 

Ugdymasis šeimoje nuo 2020 rugsėjo 1 d.

Nuo 2020 m. birželio 3 d. įsigaliojo nauja Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo redakcija – apraše įteisintas mokymosi šeimoje būdas (https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.429262)

Metraštis

Naujienos