Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje organizuojamas Padėkos vakaras, skirtas padėkoti visiems bendruomenės nariams, pagal galimybes kuriantiems ir puoselėjantiems mokyklą. Padėkos vakaro organizatorė – direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė. Šiemet Padėkos vakaro vedėjai fėjos, nykštukai, burtininkas, snieguolė (Rokas Vainoras (7b kl.), Gabrielė Petkutė (8a kl.), Gabrielė Skirmantaitė (8a kl.), Ugnė Lideikytė (5c kl.), Nojus Vasiliauskas (5c kl.) šventės svečius lydėjo į pasakų ir muzikos pasaulį. Šio Padėkos vakaro scenarijaus autorė – tikybos mokytoja Rima Kareivienė, todėl eilėraščių posmuose buvo akcentuojamos krikščioniškos vertybės, priminta Advento žvakių prasmė. Pradinių klasių mokytojos Daivos Samuilienės sukurti žibintai, pastatyti ant salės palangių, skleidė jaukią ir šventišką nuotaiką. Šventinio koncerto programa buvo labai turtinga, ant scenos pasirodė daugybė šokančių ir dainuojančių mokinių. ,,Klasikinio šokio studiją“  lankančios mergaitės (vadovė Aneta Saliamonavičė) sukūrė kompoziciją ,,Žiemos dukrelės“, o merginų choras ,,Gama“ (vadovė muzikos mokytoja Jolanta Paušienė) atliko ne vieną kalėdinę giesmę ir džiugią dainą.  2c klasės mokiniai (vadovės Gitana Ramanauskaitė ir Rima Navickienė) padovanojo žiūrovams ,,Pingvinų” ir ,,Nykštukų“ šokius, 1c klasės vaikai – nuotaikingą šokį  ,,Peliukų mokykla“ (vadovės Gitana Ramanauskaitė ir Ingrida Kudrevičienė). Trečiokai šoko ,,Kalėdinį rokenrolą“ (vadovės Gitana Ramanauskaitė ir Rima Kudrevičienė). Mokytojos Danguolės Petrulienės paruošti 4b klasės dainininkai atliko kūrinį ,,Naujieji metai“. Liaudies šokių mokytojos Loretos Lideikienės vadovaujami 1c klasės mokiniai (mokytoja Birutė Juknienė) ir 7b klasės merginos taip pat linksmai trepsėdami džiugino žiūrovus.  Ketvirtokai (vadovės Gitana Ramanauskaitė ir Daiva Samuilienė) mokyklos svečius nustebino šokiu ,,Varpelis“. Pirmokų choras ,,Linksmosios natelės“ (vadovė Jolanta Paušienė) atliko dainelę ,,Angelo sparnas“. Kasmet per Padėkos vakarą yra apdovanojami žmonės, savo darbais labiausiai nesipelnę mokyklai. Šiemet buvo apdovanoti net trys mokytojai, savo pedagoginiais užmojais ir profesine veikla garsinę mūsų mokyklą visoje respublikoje. Tai pradinių klasių mokytoja metodininkė Birutė Juknienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Birutė Šufinskienė ir biologijos mokytojas Nerijus Medeišis. ,,Metų mokinio“ nominacija šiemet atiteko 4c klasės mokinei Saidai Spulginaitei už aktyvią ir įvairiapusišką veiklą, už puikius pasiekimus mokslo ir sporto srityse. Už indėlį kuriant mokyklos įvaizdį ,,Metų mokinio tėvų“ nominacija atiteko Inai ir Elijui Spulginams. ,,Metų darbuotoja“ išrinkta skaitykloje dirbanti, mokytojo padėjėjos pareigas kūrybiškai  atliekanti Rugilė-Fausta Nauckūnė. ,,Mokyklos draugu“ nominuotas Domijonas Gedaminskas už savanorystę kuriant estetišką mokyklos aplinką. Direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė padėkojo  nominantams ir visiems, kurie savo  darbais ir veikla prisideda prie mūsų mokyklos bendruomenės puoselėjimo. Mokinių tėvų tarybos pirmininkas Rolandas Kaveckas, sveikindamas mūsų mokyklos narius su artėjančiomis šventėmis, linkėjo, kad gerumo angelas neaplenktų nė vienų namų. Tradicijos sujungia ir suburia bendruomenės narius. Smagu, kad baigiantis metams mes turime galimybę pabūti kartu, padėkoti vieni kitiems už bendrą darbą, pasidžiaugti tuo, ką esame pasiekę. Alina Šimkevičienė, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja