Rugsėjo 9-11 dienomis vyko tradicinis tarptautinis piligriminis žygis. Jame dalyvavo apie 750 jaunų žmonių ne tik Lietuvos,  bet ir iš Lenkijos, Baltarusijos bei kitų kraštų.            . Pirmąją diena mes visi rinkomės prie Kryžių  kalno. Išklausę Šv. Mišių ir palaiminti vyskupo Eugenijaus Bartulio mes pajudėjome savo tikslo link. Diena buvo labai karšta, todėl mums prireikė  ne vieno litro vandens. Įveikus pirmuosius 20 km mūsų laukė  pirmoji nakvynė prie Rėkyvos ežero.  Įsikūrėme palapinėse, o po vakarienės vyko koncertas, scenoje koncertavo grupė ,,15 A”. Antrąją dieną savanoriai mus pažadino 6 valandą ryto. Mes turėjome vieną valandą pasiruošti tolimesnei kelionei. Antrąją dieną turėjome įveikti 30 kilometrų. Tai buvo pati sunkiausia diena, nes vargino alinantis karštis. Mus gelbėjo tik šaltas savanorių dalijamas vanduo, o pakelėse vaišino svetingi žmonės. Nebuvo apsieita be greitosios medicinos pagalbos: vieni perkaito saulėje, kitiems ant kojų atsirado pūslių, tačiau puiki ir pakili nuotaika niekur nedingo. Vakarop mes pasiekėme antrąją nakvynės vietą prie Gauštvinio ežero. Šį vakarą jautėme didesnį nuovargį, todėl anksčiau nuėjome ilsėtis. Trečiosios dienos rytą, išklausę gyvų pasakojimų apie Dievą, pasimankštinę, vėl iškeliavome. Tai buvo lengviausia diena, nes turėjome įveikti tik 18 km. Likus keliems kilometrams iki Šiluvos, mus sveikino žmonės, visi skandavome ,,Mes atėjome į Šiluvą!“ Čia išklausę paskutiniąsias Šv. Mišias išvykome namo. Tie, kas šiemet ėjo į piligriminį žygį pirmą kartą, žadėjo ir kitais metais keliauti. Tos trys dienos paliko tikrai neišdildomą įspūdį. Buvo gera ir linksma naujų draugų būryje. Patirtos geros emocijos mus stiprins visus mokslo metus. Dar ir dabar tebeskamba atmintyje giesmės žodžiai: ,,Tas, kuris tiki, tas, kuris tiki, turi gyvenimą!“ Egidija Bužinskaitė, 6b klasės mokinė, ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė