2017 m. vasario 9 dieną 9-10 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje ugdymo karjerai, etikos ir pilietiškumo pamokoje „Sąžiningumas modernioje visuomenėje“, kurią vedė Rita Toleikienė, Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto Viešojo administravimo katedros lektorė. Diskusijos metu mokiniai samprotavo apie modernios visuomenės bei sąžiningumo sąvokas, kartu su dėstytoja vardijo priežastis, kodėl elgiamės nesąžiningai. R. Toleikienė pristatė modernios visuomenės požymius. Pateiktos situacijos, kuriose devintokai bei dešimtokai sprendė moralinę dilemą: elgtis sąžiningai ar ne. Jas analizavę mokiniai pasiskirstė į dvi grupes. Vieni teigė, kad elgtųsi teisingai, sąžiningai, o kiti sakė, kad bandytų vengti tiesos sakymo. Lektorė aptarė profesijas, kurios labiausiai neatsparios korupcijai (teisėsauga, medicina, viešasis sektorius) bei sulaukė mokinių pasiūlymų, kaip kovoti su korupcija bei nesąžiningumu. Atsisveikindama palinkėjo visiems sąžiningumo.

 

Ramutė Zorienė, ugdymo karjerai koordinatorė