Mokslo metų atidarymo šventė

 

          ,,Kai draikosi voratinkliai, kai rasa žiburiuoja ant ražienų ir žalių stiebų, o varnėnų pulkai į pietus išsineša vasaros svajas, atkeliauja rugsėjis… Jis tyliai pasibeldžia į kiekvienas duris, pakviesdamas vaikus į šventę, nuo kurios prasideda dar vienų metų kelionė po žinių šalį“.  Tokiais žodžiais prasidėjo Rugsėjo 1-osios šventė Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijoje. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova pasveikino visus mokyklos bendruomenės narius su naujų mokslo metų pradžia ir pabrėžė, kad šį rugsėjį mokykla pasitinka pakeistu pavadinimu – tapo progimnazija. Taip pat keičiasi ir mokyklos atributika. Dvi mokinės iškilmingai visiems pristatė vėliavą, sukurtą mokytojų Gražinos Miknienės ir Deimantės Semaškienės. Mokslo metų atidarymo šventėje dalyvavęs Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas monsinjoras  Vytautas Kadys pašventino šią naują mokyklos vėliavą, palaimino bendruomenę ir linkėjo prasmingų mokslo metų.

          Kaip ir kasmet, LR Seimo  Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė per Rugsėjo 1-osios šventę atvyksta į mūsų mokyklą, kurioje mokėsi. Ji yra 34 laidos abiturientė.  Rima Baškienė pasveikino mokyklos bendruomenę, pradedančią naujus mokslo metus, o mokinius skatino aktyviai siekti žinių. Seimo narė visada atvyksta su dovanomis – šiemet mokyklai padovanojo vertingą pažintinę  knygą. Mokinių tėvų tarybos  pirmininkas Rolandas Kaveckas linkėjo vaikams atradimų džiaugsmo, atkaklumo, siekiant žinių. Adrija Kačiušytė, mokinių tarybos pirmininkė, kalbėjo, kad mokykla vaikams svarbi, nes čia yra daug draugų. Kad visiems mokykloje būtų gera ir jauku, reikia puoselėti draugystę.

          Įdomus Rugsėjo 1-osios šventės momentas – mūsų mokyklą baigusių 25-osios laidos abiturientų, kurie šiemet vasarą buvo surengę klasės draugų susitikimą, linkėjimai mokiniams: būti ryžtingiems, nepaskęsti kompiuterių ir telefonų ekranuose, nepamiršti tikro bendravimo, gamtos, knygų. Tradiciškai šventė baigiama ,,Mokyklos daina“. Visiems linkime sėkmingų mokslo metų!

 

Ant rudenėjančio dangaus

Pripieškim saulės spindulių,

Kad nebeliūdintų žmogaus

Rugsėjo žingsniai… ir tikėkim,

Dienų spalvotame fone

Bus gera plaukt žinių upe.

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja