Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos 7-8 klasių mokinių nedidelis būrelis rugsėjo 8-10 dienomis dalyvavo jau penkioliktame tarptautiniame piligriminiame trijų dienų žygyje iš Kryžių kalno į Šiluvą. Daugiau nei 400 jaunimo ir įvairaus amžiaus žmonių iš atokiausių Lietuvos kampelių turėjo pėsčiomis įveikti apie 70 kilometrų kelio į Šiluvą. Kartu su mumis keliavo ir Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos jaunimas. Mokinius į šį piligriminį žygį pakvietė ir vedė mūsų mokyklos tikybos mokytoja Rima Kareivienė, jai talkino pradinio ugdymo mokytoja Rima Kudrevičienė. Nuoširdžiai dėkojame mūsų mokyklos direktorei Danutei Lotiukienei už suteiktą galimybę nemokamai nuvažiuoti iš mokyklos į Kryžių kalną.

 Piligriminio žygio dienos buvo labai gražios ir tinkamos žygiuoti, o naktys prie Rėkyvos ir Gauštvinio ežerų taip pat nebuvo tokios šaltos, kad negalėtum ištverti. Mūsų septyniasdešimties kilometrų žygis prasidėjo nuo Kryžių kalno. Piligrimus vedė priekyje einantys žmonės, kurie nešė kryžių ir Marijos statulą. Visą žygį mus su giesmėmis lydėjo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Jis buvo labai linksmas ir malonus visam čia sutiktam jaunimui.

 Žygiuojant iš tiesų buvo nelengva, mes vienas kitą skatinome nepalūžti, linkėjome stiprybės kelyje, vis prisimindami žodžius ,,Jėzus dar ne taip kentėjo“. Šie žodžiai mus stiprino, vertė susimąstyti apie kančios prasmę. Gaila, kad jauni žmonės daugiau renkasi sėdėjimą namuose prie kompiuterių, nesiekia išbandyti savo jėgų ir  stiprybės, pagilinti tikėjimo.

 Man labiausiai šiame žygyje patiko tai, kad galima nuoširdžiai atverti sielą Dievui. Žmonės, kurie eina kartu su tavimi, supranta ir palaiko. Dėl to susiradau daug naujų draugų, kurių pažiūros panašios į mano. Labai džiaugiuosi, galėjusi dalyvauti piligriminiame žygyje, nes ten patirtas džiaugsmo akimirkas ir išbandymus ilgai prisiminsiu.

Viktorija Maneikytė,

7b klasės mokinė, ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė