Rugsėjo 1-oji – ypatinga data: tai ir Laisvės diena, ir pasaulinė Taikos diena, bet labiausiai žinoma kaip Mokslo ir žinių diena. Tądien prasideda mokinių ir mokytojų kelionė po žinių šalį.

 Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje Rugsėjo 1-osios šventę direktorės pavaduotojai Ingridai Kudrevičienei padėjo organizuoti  mokinių tarybos nariai. Į mokyklą šiemet susirinko 562  ugdytiniai. Į mokslo metų atidarymo šventę pasveikinti mokyklos bendruomenės narių atvyko nemažai svečių. Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas monsinjoras Vytautas Kadys akcentavo, kad šiuolaikinėi žinių visuomenei taip pat svarbūs ir reikalingi moraliniai įsipareigojimai, atsakomybė už save ir šalia esantį žmogų. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė linkėjo mokiniams sėkmės žengiant mokslo keliu, o pedagogams ir mokinių tėvams – kantrybės, ištvermės, geranoriškumo. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pirmosios pavaduotojos Rimos Baškienės dovaną mokyklai – fotografijų albumą – perdavė jos padėjėja Ada Grakauskienė. Ji linkėjo, kad pažinimo džiaugsmas mokinius lydėtų visus mokslo metus.

 Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė tradiciškai per Rugsėjo 1-osios šventę apdovanojo 2016-2017 m. m.  pirmūnus ir tuos mokinius, kurie nepraleido pamokų. Direktorė akcentavo, kad sėkmė visada susijusiu su atkakliu darbu, nuoširdžiomis pastangomis, ir linkėjo mokiniams sekti stropių mokinių pavyzdžiu. Kaip numatyta Švietimo įstatyme, nuo šių mokslo metų mokykla privalo sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat dalyvauti bent vienoje nuoseklioje, ilgalaikėje socialines ir emocines kompetencijas ugdančioje prevencinėje programoje. Mokyklos tarybos sprendimu mūsų mokykla pasirinko įgyvendinti programas ,,Laikas kartu“ ir ,,Paauglystės kryžkelės“. Šių programų įgyvendinimą mūsų mokykloje remia ir lėšų tam skyrė Šiaulių rajono ,,Lions“ klubas. Mokslo ir žinių dienos šventėje dalyvavo ir UAB ,,Saugaus darbo garantas“ atstovė, kuri paragino mokinius atsargiai elgtis keliuose ir padovanojo kiekvienam pirmokui po atšvaitą.

 Mokyklos tėvų tarybos pirmininkas, aktyvių tėvų bendruomenės vadovas Rolandas Kaveckas pabrėžė žinių naudą žmogaus gyvenime ir mokiniams linkėjo atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų, nenuleisti rankų dėl vienos nesėkmės.

 Rugsėjo 1-osios šventės pabaigoje kiekvienos klasės mokiniai ir mokytojai, sustoję į vaikystėje pamėgtą ratelį, susikibę rankomis šoko ,,Jurgelį meistrelį“ ir pasižadėjo  dovanoti vieni kitiems pažinimo džiaugsmą, kantrybę, norą tobulėti; vaikai išsakė ryžtą, pasitelkę pareigingumą, atsakomybę bei išmintį, tapti puikiais mokiniais, garbingais Lietuvos piliečiais.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja