Tradiciškai kasmet Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje Vasario 16-osios išvakarėse rengiama didelė šventė, į kurią susirenka ne tik mokyklos, bet ir miesto bendruomenė. Renginio organizatorės – direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė ir muzikos mokytoja Jolanta Paušienė. Šventės vedėjai penktokai Nojus Vasiliauskas ir Ugnė Lideikytė ragino visus galvoti apie Lietuvą, gyventi joje, dirbti, mylėti, kurti. Džiugu, kad šiemet į mokykloje organizuojamą šventę atvyko Kuršėnų miesto kultūros centro buvusių politinių kalinių ir tremtinių mišrus choras ,,Tremties varpai“, vadovaujamas Jovitos Bražukienės. Tremtiniai deklamavo eilės apie Lietuvą, atliko keletą dainų. Pasak choro vadovės, garbaus amžiaus žmonės labai nuoširdžiai išdainuoja meilę Lietuvai. Šventėje taip pat dalyvavęs Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas monsinjoras Vytautas Kadys priminė susirinkusiems, kiek daug žmogiškosios kančios sudėta ant Lietuvos laisvės aukuro. Klebonas linkėjo, kad Dievas laimintų ir įprasmintų visų darbus, skirtus tėvynei. Kuršėnų miesto seniūno pavaduotoja Giedrė Karkalienė teigė, kad laisvę mūsų tauta iškovojo, o kurti Lietuvą turime kasdien ir visi kartu. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė Vasario 16-osios šventę išskyrė kaip ypatingą datą, kurią žino visi – ir maži, ir suaugę, nes šios dienos prasmė perduodama iš kartos į kartą, dėkojo tremtiniams, kurie meile Lietuvai dalijasi su vaikais ir jaunimu. Šiemet jau antrą kartą gabiausiam, savo pasiekimais labiausiai mokyklą garsinančiam aštuntokui buvo įteikta profesoriaus Konstantino Mateckio piniginė premija. Jos tikslas – skatinti Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokinius gerai mokytis, domėtis ir studijuoti Lietuvai reikalingas inžinerines specialybes, ateityje tęsti žinomo kuršėniškio mokslininko, buvusio mūsų mokyklos mokinio, projektuotojo, profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino kavalieriaus Konstantino Mateckio projektavimo ir mokslo darbus. Profesorius Konstantinas Mateckis su žmona Dalila taip pat dalyvavo šventėje ir šiemet įteikė premiją aštuntokui Ugniui Spaičiui. Profesorius kasmet atvyksta į mūsų mokyklą su dovanomis – šiemet atvežė vertingų knygų, meno kūrinių, kurie skirti ne tik puošti mokyklą, bet ir skatinti mokinių kūrybiškumą. Architektūros profesorius ragino moksleivius tikėti gyvenimu, savimi, svajonėmis, atkakliai jų siekti, pabrėžė šeimos ir mokyklos vaidmenį ugdant pilietiškumą. Šios šventės proga buvo įteikta ,,Geriausio mokyklos draugo“ nominacija Domijonui Gedaminskui už savanorystę kuriant mokyklos aplinką. Jis su mama pernai daug prisidėjo puošdami mūsų mokyklą. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos aktyvių tėvų bendruomenės nariai ypatingos šventės proga taip pat pasveikino visus eilėraščių posmais apie Lietuvą, dalijo susirinkusiems trispalves vėliavėles. Tėvų komiteto pirmininkas Rolandas Kaveckas visus ragino siekti vidinės laisvės, saugoti ir gerbti tai, ką mums iškovojo protėviai. Ypač graži tradicija jau tapo per Lietuvos gimtadienio šventę mokinių ir jų tėvų pasirodymai. Dainavo pirmokė Ieva Paušaitė su mama Jolanta, salsą šoko 1c klasės mokinė Adrijana Dubickaitė su mama, linksmus liaudiškos muzikos kūrinius atliko aštuntokės Deimantės Aušbikavičiūtės šeimyna, dainavo seserys Akvilė ir Gytė Liaudanskaitės. Smagius lietuvių liaudies šokius trepsėjo pirmokai (mokytojos Birutė Juknienė ir Loreta Lideikienė), 7b klasės mokiniai (vadovė Loreta Lideikienė). Šventės svečius linksmino mokyklos merginų choras ,,Gama“ (vadovė Jolanta Paušienė), 4b klasės mergaičių ansamblis (mokytoja Danguolė Petrulienė), kanklėmis grojo Viktorija Maneikytė (6b klasė). Džiugu, kad koncerte skambėjo ne tik garsių poetų eilės, skirtos Lietuvai, bet ir mūsų mokyklos muzikos mokytojos Jolantos Paušienės sukurti eilėraščiai apie tėvynę: O, tėviške mano, kaip tu atjaunėjai, Kai žodį ,,laisva“ išgirdai. Apjuoskime rankom tėvynę sustoję, Mylėkim tėvynę karštai. Alina Šimkevičienė, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja