Paskutinės mokslo metų savaitės Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje buvo kupinos įvairių netradicinių veiklų,  mokiniai ne tik daug sužinojo, išmoko, bet ir patyrė daug teigiamų emocijų, įspūdžių.

 

 

          Birželio 1 dieną 5-10 klasių mokiniams buvo surengta  profesijų diena ,,Šok į tėvų klumpes“. Ugdytiniai, lydimi klasių auklėtojų,  lankėsi įvairiose tėvų darbovietėse: Šiaulių rajono PK Kuršėnų policijos nuovadoje, Šiaulių apskrities priešgaisrinėje  gelbėjimo valdyboje  Kuršėnuose, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-ojoje rinktinėje, VšĮ Kuršėnų politechnikos mokykloje, Šiaulių apygardos teisme, užeigoje ,,Smakų Smakas“ ir kitose įstaigose, kur jiems plačiau buvo papasakota apie gaisrininko, policininko, automechaniko, staliaus, barmeno-padavėjo, teisėjo, pasieniečio bei kitas profesijas.

          Birželio 4 diena mokykloje buvo ,,Sveikatingumo diena“. Jos veiklas organizavo SLURŠ grupės nariai, vadovaujami direktorės pavaduotojos ugdymui Ingridos Kudrevičienės. Rytą mokiniams mankštą vedė Kuršėnų sporto mokyklos treneris Valdemaras Mitkus. 5-10 klasių mokiniai pagal sudarytą grafiką lankėsi įvairiose stotelėse (,,Žmogaus sauga“, ,,Pirmoji pagalba“, ,,Vaistažolės“, ,,Kūrybinė“, ,,Emocinė“ ir kitos), kur atliko paskirtas užduotis ar išklausė specialistų mokymų. Kaip suteikti pirmąją pagalbą mokinius mokė medikių būrys iš Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Kuršėnų skyriaus. 

          Integruoto ugdymo dieną (birželio 12 d.) ,,Pažink, tyrinėk, atrask…“, kurią organizavo mokyklos metodinės grupės nariai, mokiniai tyrinėjo vaistinguosius augalus, jų panaudojimo galimybes, rinko informaciją apie šiltus ir šviesius namus, tyrinėjo mokyklos patalpų apšvietimą, triukšmo lygį, vyko į edukacines ekskursijas – į UAB ,,Kuršėnų vandens valymo įrengimai“ ir ,,Kuršėnų vandenys“. Aštuntų klasių mokiniai su lietuvių kalbos mokytojomis tyrinėjo lietuvių istoriko Simono Daukanto atminimo saugojimą Papilėje.

           2018 m. paskelbti laisvės kovų dalyvio Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Tad renginys, vykęs mokykloje birželio 13 d., ir buvo skirtas pagerbti šį asmenį ir tremtinius, nes birželio 14 d. minime Gedulo ir vilties dieną. 5-10 klasių mokiniai, padedami muzikos mokytojos Ritos Perminaitės-Krasauskienės  ir klasių auklėtojų, dainavo partizanų dainas. Į mokyklą atvyko ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro ,,Tremties varpai“ dainininkai. Pasak mokyklos direktorės Danutės Lotiukienės-Kotovos, tremtinių choro narių vaikystė ar jaunystė prabėgo toli nuo Lietuvos, tie žmonės ypač gerai suvokia, ką reiškia gyventi ne tėvynėje. Savo prisiminimais iš tremties dalinosi Tijata Švambarienė, Bronė Baranauskienė, Zofija Zorienė, Ada Grakauskienė, Marija Šadlauskienė.  Mokiniai, klausydami gyvų istorijos liudytojų pasakojimų, savo tautos  istoriją pažįsta natūraliai, ne tik iš istorijos vadovėlių. Renginyje dalyvavusi Ada Grakauskienė, taip pat gimusi tremtyje, ragino jaunąją kartą branginti laisvę, suvokti ją širdimi.

          Projektų pristatymo dieną (birželio 14 d.) mokiniai turėjo galimybę išsamiau susipažinti su įvairiais projektais, vykdytais šiais mokslo metais mokykloje. Technologijų mokytoja Deimantė Semaškienė aiškino ugdytiniams, kas yra projektas ir kaip jį reikia kurti. Vaikai, padedami klasių auklėtojų, kūrė projektus apie pageidaujamus mokyklos  renginius kitiems mokslo metams. Mokiniai, dalyvavę projektuose, pristatė savo veiklą ne tik lietuvių, bet ir anglų kalba. O projektų būta labai įvairių: ,,Blynai, blyneliai…“, ,,Piligriminis žygis – jėgos ir ištvermės išbandymas“, ,,Mano miestas švenčia 437 gimtadienį“,  ,, Plunksną nusinešė laikas“,  ,,eTweening“,  ,,Folk Club“, ,, Mes Lietuvos 100-čio vaikai“ ir kiti.

         Paskutinė mokslo metų diena buvo skirta Lietuvos skautams paminėti. 2018 m. paskelbti Lietuvos skautų judėjimo metais.  1918 metais įkurtas pirmasis skautų vienetas Lietuvoje. Per 100 metų šis judėjimas Lietuvoje vaidino svarbų vaidmenį ugdant jaunimą, skatinant pilietiškumą ir meilę tėvynei. Direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė, padedama 5-10 klasių auklėtojų,  pakvietė mokinius į netoli Kuršėnų esančią Olesinę, kur gyveno ir kūrė poetas Stasys Anglickis.  Čia dar stovi poeto namelis. Mokiniai, iškylaudami gamtoje, įsikūrė tarsi skautų stovykloje. Jie ne tik susipažino su šio patriotizmą skelbiančio judėjimo idėjomis bei vertybėmis, bet ir mokėsi išgyventi gamtoje, atliko įvairias  užduotis, dainavo skautų dainas, vaišinosi koše.

          Mokiniai daug laiko mokykloje praleidžia sėdėdami suoluose, tačiau mokydamiesi už klasės ribų jie taip pat gali daug sužinoti tyrinėdami aplinką, gamtoje atlikdami praktines užduotis.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja