Prieš pat rugsėjo 1-ąją į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą sugrįžo prieš 55 metus ją baigę mokiniai. Atjaunėję, žaismingi, jie rinkosi į lietuvių kalbos kabinetą, skirtą pagerbti Jolantai Anglickaitei-Šleževičienei. Tarp susirinkusiųjų buvo ir poeto Stasio Anglickio sūnus Anatolijus.  Didelei klasei – 26 mokiniams – vadovavo Stasys Anglickis, jau tada žinomas kaip poetas.  Susirinkę į  tradicinį  susitikimą bendraklasiai linksmai dalijosi prisiminimais apie buvusius mokytojus, savo išdaigas per pamokas. Iš tiesų jų fantazija  buvo laki! Stasio Anglickio sūnus juokavo, kad, jei tėvas pastebėdavo, kad jis mažai ruošęsis pamokoms, būtinai kitą dieną jį kviesdavęs atsakinėti. Šios klasės mokiniai į naujai pastatytą mokyklą Kuršėnuose atėjo būdami penktokai. Visi vaikai taip saugoję mokyklą, kad rūbinėje persiaudavę batus ir po mokyklą vaikščioję su šlepetėmis – taip čia buvo gražu ir švaru. Viena buvusi poeto mokinė prisiminė, kaip, jai studijuojant Vilniuje, pats poetas ją susiradęs bendrabutyje ir padovanojęs savo naują eilėraščių knygą, nes žinojo, kad ji domisi poezija.

          Buvę Stasio Anglickio auklėtiniai susipažino su jo dukros Jolantos Anglickaitės-Šleževičienės atminimui skirta parodėle lietuvių kalbos kabinete, aplankė mokykloje esantį Stasio Anglickio  muziejų ir pasidžiaugė, kad mokykla puoselėja ir saugo jų mokytojo ir poeto atminimą.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja