Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną – Kovo 11-ąją – vyko daug įdomių ir netradicinių veiklų. Pasak mokyklos direktorės Danutės Lotiukienės-Kotovos, labai svarbu į šventinius renginius įtraukti kuo daugiau mokinių, skirtingo pobūdžio veiklas priderinti prie ugdytinių amžiaus. Mokiniai turėtų suprasti, kad galima ir linksmai švęsti tautines bei valstybines šventes.

          Kovo 9 diena mokykloje buvo paskirta netradiciniam ugdymui. Pradinių klasių mokiniams buvo organizuota viktorina ,,Mes – Lietuvos 100-mečio vaikai“ (parengė pradinių klasių mokytojos Rima Kudrevičienė ir Danguolė Petrulienė).  Visi pradinių klasių kolektyvai kūrė ir kitiems mokiniams pristatė savo idėjas ,,Kuršėnai per 100 metų“, klasėse buvo žaidžiamas stalo žaidimas ,,Mano Lietuva“. Pradinukus lankė vyresniųjų klasių mokiniai, kurie patys organizavo smagius žaidimus. 6b klasės mokiniai mokė pradinukus senovinių žaidimų, ėjo ratelius. Buvo prisiminti ir atgaivinti vaikų jau pamiršti rateliai ,,Šiaudų batai“, ,,Graži mūsų šeimynėlė“, judrūs žaidimai ,,Akloji bobutė“, ,,Naujiena“ ir kiti. O 8b klasės mokiniai raiškiai skaitė mažiesiems pasirinktas pasakas.

          5-7 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Lietuvos istorijos žinovas“ (parengė istorijos mokytojas Gitanas Miknius), kūrė plakatus ,,Dėkingumo laiškas Lietuvai“. Šie mokinių darbai dar ilgai puoš mokyklos sienas. Kiekvienas klasės kolektyvas stengėsi, kad jų plakatai būtų ne tik estetiški, bet ir atspindėtų jausmus tėvynei: mokiniai kūrė eilėraščių posmus Lietuvai, rašė linkėjimus, piešė, klijavo. Pasitarę su klasių auklėtojais mokiniai žiūrėjo jų amžių atitinkantį filmą apie reikšmingus Lietuvos istorinius įvykius, diskutavo.

          Mokinių tarybos nariai, lankydamiesi klasių kolektyvuose, pristatė akciją ,,Apkabinkime Žemę 2018“. Ši akcija – tai mūsų valstybės dėkingumo išraiška toms šalims, kurios Lietuvai atkūrus savo nepriklausomybę 1990 m. kovo 11  d. ją pripažino. Šiemet mokiniai išsamiau buvo supažindinti su vakarų Afrikoje esančia Senegalo Respublika.

          Vyresnieji mokyklos ugdytiniai dalyvavo susitikime su Šiaulių mieste esančių profesinio ugdymo įstaigų atstovais. Renginio pavadinimas – ,,Mokykis ir dirbk arčiau namų“ (organizatorė – ugdymo karjerai koordinatorė Ramutė Zorienė).  Jame dalyvavo Šiaulių profesinio rengimo centro, Šiaulių valstybinės kolegijos ir Šiaulių universiteto atstovų komandos. Egidijus Anglickis, Šiaulių pramoninkų asociacijos vykdantysis direktorius,  mokiniams pristatė Šiaulių mieste sėkmingai ir pelningai veikiančias gamyklas. Šiaulių profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui Rimantas Urmonas kalbėjo apie tai, kaip svarbu jaunam žmogui pasirinkti tinkamą profesiją. Visi lektoriai akcentavo mokymosi ir darbo savo šalyje, kuo arčiau namų, privalumus.

          Netradicinio ugdymo dieną vainikavo linksmas mokinių koncertas ,,Šokių pynė Lietuvai“. Sporto salėje mokyklos šokių kolektyvai (vadovės Gitana Ramanauskaitė ir Loreta Lideikienė) šoko ne tik tautinius, bet ir modernius šokius, o ,,Šiuolaikinių šokių“ būrelio vadovės Anetos Saliamonavičės organizuotas masinis šokis išjudino visą mokyklos bendruomenę.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja