Balandžio mėnesį  Kuršėnų Stasio  Anglickio mokykloje įvyko konferencija ,,Sveikas vaikas – sėkmingo ugdymosi garantas“. Ją organizavo  sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje organizuojanti darbo grupė, vadovaujama direktorės pavaduotojos ugdymui Ingridos Kudrevičienės. Konferencijoje dalyvavo ne tik pedagogai, bet ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistai iš kitų ugdymo įstaigų. Mokykla jau nuo 2013 m. yra įsijungusi į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir šiam darbui ilgus metus vadovavo biologijos mokytoja Vida Kėžienė.

          Konferencijoje buvo pristatyta 10 įvairaus pobūdžio pranešimų. Pradinių klasių mokytojos Danguolė Petrulienė, Jolanta Kazlauskaitė, Daiva Samuilienė, Ilona Einingienė pristatė PUG ir pradinių klasių mokytojų organizuojamus sveikatingumą propaguojančius renginius ir projektus sveikatos tema, akcentavo tai, kad vaikams labai svarbi judri veikla, praleidžiama gryname ore, išvykos į gamtą, ištvermę išbandantys žygiai. Apie mokykloje vykdomas prevencines programas, apie sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimą kalbėjo technologijų mokytoja Deimantė Semaškienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė. Mokyklos socialinė pedagogė Violeta Baniulienė akcentavo, kad itin svarbu atsižvelgti į mokinių emocinę sveikatą, aptarė atliktų anketinių tyrimų rezultatus. Biologijos mokytojas Nerijus Medeišis papasakojo apie žygius su auklėtiniais į Kuršėnų apylinkėse esančius piliakalnius. Audrius Dunauskas, kūno kultūros mokytojas, Kuršėnų mokinių sporto klubo ,,Mustangas“ prezidentas, pristatė tradicinius mokyklos sporto varžybas, renginius. Vienas iš jų –  ,,Mustango šeimynėlė“ – yra labai populiarus, įtraukiantis daug mokyklos bendruomenės narių. Sveikatingumą skatinantį projektą ,,Arbatos paslaptys“, kurio baigiamajame renginyje dalyvavo mokiniai su savo šeimos nariais, pristatė žmogaus saugos mokytoja Daiva Miliauskienė.

          Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Enrika Vaznienė – dažnas svečias klasių valandėlių, įvairių mokyklos renginių metu. Specialistė kalbėjo apie visuomenės informavimo renginius, organizuojamus piešinių, plakatų konkursus sveikatingumo tema. Mokiniai noriai juose dalyvauja. Enrika Vaznienė pademonstravo priemones, naudojamas supažindinant mokinius su būtinais higienos įgūdžiais, sveika gyvensenos principais. Pradinių klasių mokytoja Ilona Einingienė per konferencijos poilsio pertrauką išjudino visus dalyvius ir  pademonstravo keletą judriųjų žaidimų.

          Per konferenciją išklausyti pranešimai atskleidė, kad mokykloje iš tiesų skiriamas itin didelis dėmesys mokinių sveikos gyvensenos įpročių formavimui, žalingų įpročių prevencijai.

                                                                                                                                       

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja