Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos sporto salė gegužės 4 dieną pražydo gražiausiomis mamyčių, močiučių, mokinių ir mokytojų šypsenomis. Pradinių klasių mokytojos Lina Kasparienė, Diana Bernotienė ir Birutė Juknienė surengė mokinių  mamoms ir močiutėms skirtą šventę „Meilės spalvos mamai“.

          Pradinių klasių mokiniai ir jų mokytojos įkūrė savo ,,kiemelius“ ir juos apipavidalino. Grožėjomės ,,Vaidilučių ir piemenėlių“, ,,Žibuoklių slėnio“, ,,Drugelių“, ,,Lietuvos spalvų“,  ,,Lietaus lašelių“, ,,Išmaniųjų balionėlių“ bei kitais išradingai paruoštais kiemeliais. Mokiniai dovanojo mamoms ir močiutėms gražų koncertą, kuriame skambėjo dainos, sukosi rateliai. Šventę vedė 2c klasės mokinė Rusnė Paulauskaitė bei jos mokytoja Lina Kasparienė.

          Nuoširdžiai dėkojame visiems, padėjusiems paruošti šią gražią šventę, o labiausiai džiaugiamės į šventę atėjusiomis mūsų mamytėms, močiutėms ir kitais svečiais.

 

Lina Kasparienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos pradinių klasių mokytoja