Gegužės 31 dieną 8 klasių mokiniai kartu su biologijos ir chemijos mokytoju Nerijum Medeišiu vyko į Mūšos tyrelio pažintinį taką, esantį Joniškio rajone. Ekskursiją pradėjome nuo to, kad sužinojome apie šio draustinio išskirtinumą, jo svarbą, čia tarpstančią, o  kitur nykstančią augaliją. Pažintinis takas lankytojus veda reikiama linkme ir išeiti už jo ribų yra draudžiama siekiant išsaugoti natūralią gamtą bei jos vertybes.

          Pirmasis sustojimas buvo prie apžvalgos bokšto. Į jį įlipę, galėjome stebėti atbundančią, įvairiaspalvę gamtą. Antrasis sustojimas buvo prie Miknaičių ežero. Aplink jį yra randama labai daug pelkių, kuriose gausu samanų, karklų, kai kurių viksvų rūšių. Eidami nuo ežero link miško tyrinėjome įvairius augalus, jų ieškojome pagal sąrašą, kuriame jie buvo pavaizduoti ir aprašyti. Tai gailis, spanguolės, tekšė, gegūnė, bruknė, girtuoklė, saulašarė  ir visokie kitokie šio draustinio paslaptingi ir įdomūs augalai. Trečioji stotelė – Tėvo Stanislovo statyta koplytėlė. Šis paminklas, apipintas legendomis ir pasakojimais, pastatytas vienos mergelės, kuri dingo rinkdama uogas  ir negrįžo namo, atminimui. Niekas nežino, ar mergelė dėl svaiginančio gailių kvapo, ar vis didesnės uogos, ar paslaptingos dvasios suklaidinta, liko nakvoti pelkėje. Nelemta jai buvo grįžti namo, iš jos liko tik apgraužti kauleliai. Jos niekas nerado, tik po kurio laiko buvo atrasta šioji vieta, slepianti baisų likimą. Ketvirtoje stotelėje randame Tyrelio akmenį – baltų pagoniškojo tikėjimo reliktą. Ant šio akmens matosi keli žmogaus iškalti ženklai, gyvūnai. Pasak literatūroje rastos informacijos,  akmens viršuje esanti duobutė buvo skirta surinkti aukos kraujui, kad nuramintų Perkūno rūstybę. Čia buvo atliekamos slaptos apeigos: papjaunamas ožys ir senųjų dievų garbei suvalgomas. Paskutinioji stotelė – partizanų ,,Genio“ rinktinės stovyklavietė ir stabvietė. Ši vieta yra štabo vieta, įkurta pelkynuose, jog enkavedistai nesugalvotų eiti jų ieškoti. Šioje vietoje 1945-1946 metais susirinkdavo partizanų vadai ir tardavosi, ką daryti toliau.

          Pasirodo, kad Mūšos tyrelio pažintiniu taku keliaujant galima pamatyti ne tik retų augalų, pasigrožėti ypatinga pelkių gamta, bet ir sužinoti apie mūsų tautos istoriją, senovę, išgirsti paslaptingų istorijų. Nors pelkėse buvo daug uodų, bet jie ne bėda, nes regėti gamtos vaizdai atpirko visus įkandimus. Dėkojame mokytojui Nerijui Medeišiui, suorganizavusiam šią išvyką.

 

Akvilė Streckytė,

8b klasės mokinė, ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė