Minėdamos Lietuvos Respublikos atkūrimo šimtmetį Šiaulių rajono Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytojos Diana Bernotienė, Birutė Juknienė, Lina Kasparienė ir šokio mokytoja Loreta Lideikienė antrų klasių mokiniams suorganizavo pasaulio pažinimo pamoką „Lietuvių tautinis kostiumas“ kitoje aplinkoje.  Pamokos tikslas – supažindinti mokinius su lietuvių etnografinių regionų tautinių drabužių savitumu.

 Antrų klasių mokiniams pasaulio pažinimo pamoka vyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro patalpose. Kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Rolanda Bitienė, mokytojos Lina Kasparienė, Loreta Lideikienė pasipuošė aukštaičių, žemaičių bei Klaipėdos krašto tautiniais rūbais ir pristatė ryškiausius šių etnografinių regionų tautinių kostiumų bruožus. Jos aptarė kasdienių ir išeiginių drabužių ypatumus, būdingus aprangos atributus, spalvų derinius ir prijuosčių puošybos elementus. Mokiniams buvo išsamiai papasakota apie tautinio kostiumo atsiradimo istoriją, skirtingų regionų tradicijas, papročius, žaidimus.

 Pamokos metu organizuotas minčių lietus, klausimų – atsakymų rubrika bei tiriamoji veikla „Lietuvos etnografinių regionų tautinių drabužių panašumai ir skirtumai“ skatino mokinius ugdyti estetinį suvokimą bei pagarbą ir meilę lietuvių tautiniam kostiumui. Mokiniai turėjo galimybę ne tik sužinoti apie tautinį kostiumą, bet ir patyrinėti medžiagų struktūrą, rūbų komplektavimą, apavo įvairovę. Šokio mokytoja Loreta Lideikienė pristatė mokiniams parodėlę „Lietuvių liaudies apavas seniau“. Mokiniai turėjo galimybę išbandyti kasdienį senolių apavą – vaikščiojo medinėmis klumpėmis, avėjo vyžomis.

 Organizuojant pasaulio pažinimo pamoką kitoje aplinkoje buvo siekiama įvairiomis formomis ugdyti mokinių pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Pamokos metu mokiniai ugdė pastabumą, kritinio mąstymo gebėjimus bei buvo skatinami domėtis etnokultūra bei etnokultūrinėmis tradicijomis.

Diana Bernotienė, Birutė Juknienė, Lina Kasparienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos

pradinių klasių mokytojos