Tradicinis metų pabaigos renginys – Padėkos vakaras – sukvietė  Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos bendruomenės narius į šventę. Baigiantis metams apgalvojami nuveikti darbai, padėkojama tiems, kurie padėjo įgyvendinti iškeltus ugdymo tikslus. Mokiniai, padedami mokytojų,  paruošė įspūdingą šventinę programą: šoko, vaidino, deklamavo, dainavo. Jų pasirodymus vertino Kalėdų Senelis (mokytojas Nerijus Medeišis) bei Snieguolė (Ugnė Lideikytė) su Nykštuku (Nojumi Vasiliausku). Koncertinę programą ruošė šokių mokytojos Gitana Ramanauskaitė ir Aneta Saliamonavičė, muzikos mokytoja Jolanta Paušienė, pirmoko Igno mama Lina Jarošiuvienė. Scenoje pasirodė ypač daug pradinukų, norinčių savo tėveliams suteikti šventinio džiaugsmo. Juos ruošė kūrybingos mokytojos: Lina Kasparienė, Rima Navickienė, Miglė Petrauskienė, Rima Kudrevičienė, Ilona Einingienė, Daiva Samuilienė. Padėkos vakaro scenarijaus autorės – Rima Kareivienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė.

 Mokinių tėvų tarybos pirmininkas Rolandas Kaveckas padėkojo ,,Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos aktyvių tėvų bendruomenės“  nariams už iniciatyvą, nuoširdų ir energingą bendradarbiavimą 2017 metais. Jis visiems šventės dalyviams linkėjo šiltų švenčių, sėkmės ateinančiais metais. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova džiaugėsi mokyklos bendruomenės narių nuveiktais darbais ir paskelbė 2017 metų nominacijas. ,,Metų mokinio“ nominacija atiteko net dviem mokinėms. Penktokė Saida Spulginaitė – tarptautinių, respublikinių, rajoninių įvairių dalykų olimpiadų, konkursų nugalėtoja, mokslo pirmūnė, gera sportininkė, sugeba puikiai piešti. Šeštokė Austė Dovtartaitė taip pat yra daugelio respublikinių bei rajoninių įvairių dalykų olimpiadų, sporto varžybų nugalėtoja, gabi dainininkė ir šokėja. Išrinkti ir du ,,Metų mokytojo“ nominacija apdovanoti pedagogai – tai rusų kalbos mokytoja Dalia Staniulienė ir geografijos mokytojas Remigijus Vaznys. Renkant ,,Metų mokytoją“ atsižvelgiama į pedagogų pasiekimus, projektinę veiklą, integruotas pamokas, nuoširdų dalykinį bendradarbiavimą su kolegomis, taktiškumą, aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenės gyvenime. Remigijus Vaznys organizuoja protmūšius ne tik mokykloje, bet ir Kuršėnų miesto bendruomenei. ,,Metų mokinio tėvo“ nominacija šiemet atiteko Ingai Joniškienei, visuomenininės organizacijos ,,Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos aktyvių tėvų bendruomenė“ įkūrimo iniciatyvinės grupės narei, vienai iš socialinio projekto ,,Mylėk save“, skirto mokyklos bendruomenės sutelkimui, kūrėjų ir įgyvendintojų, dalyvavusiai ir atšvaitų dalinimo mokiniams akcijoje. ,,Metų darbuotoja“ už sąžiningą, ilgametį darbą išrinkta valytoja Velta Strekienė.

 Metų ratas sukasi labai greit. Padėkos vakaro šventės dalyvius sveikindama su gražiausiomis metų šventėmis mokytoja Daiva Miliauskienė linkėjo ateinančiais metais kuo daugiau rasti laiko pabendrauti vaikams ir tėvams, šeimos nariams, kolegoms. Tokios mokyklos šventės kaip Padėkos vakaras labai suartina visus bendruomenės narius.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglicko mokyklos lietuvių kalbos mokytoja