Sausio 13-ąją dieną nuo 1991 m. mūsų tauta mini kaip Laisvės gynėjų dieną. Nors mūsų šalies žmonės bandė taikiai  pasipriešinti Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui užgrobti parlamentą, televizijos bokštą ir radiją, aukų neišvengta.  Tankai šaudė į žmonių minią, kareivių negąsdino nekaltų žmonių kraujas. Sausio 13-osios naktį prie televizijos bokšto Vilniuje buvo daug sužeista ir žuvo 14 žmonių. Tačiau mūsų tauta sugebėjo apginti Lietuvą ir dabar galime tuo didžiuotis.  Šią dieną ne tik prisimename Sausio 13-osios nakties šiurpius  įvykius, bet ir pagerbiame žuvusius piliečius, narsiai kovojusius  už savo tėvynę ir mūsų laisvę.

 Mūsų mokykloje tradiciškai šią dieną minėjome tylos minute, o ant langų degė žvakės kaip atminties simbolis. Mokytojai per pirmąją pamoką stengėsi mums perteikti tos istorinės dienos atmosferą. Pasakojo prisiminimus apie tai, kaip žmonės, laukdami ginkluotų Sovietų Sąjungos karių,  dainavo dainas, kūreno laužus. Visos mokyklos mokiniai žiūrėjo įvairią vaizdo medžiagą apie Sausio 13 – ąją. Mūsų mokyklos pradinių klasių mokytojos Diana Bernotienė ir Lina Kasparienė sukūrė šiai dienai paminėti filmą. Mokytoja Lina Kasparienė skaitė savo sukurtas eilės, skirtas Lietuvai. Vėliau rašėme ant trispalvių lapelių mintis, kas mums yra laisvė. Štai keletas mokinių minčių :

,,Laisvė –  kai laisvai galiu reikšti savo nuomonę“; ,,Laisvė –  tai nebijoti kalbėti lietuviškai”; ,,Man laisvė yra galimybė laisvai reikšti savo mintis, turėti savo šalies vėliavą, savo kalbą”;  „Laisvė – tai  nebijoti ryte ištarti ,,labas rytas“;  ,,Laisvė – tai nebijoti būti savimi”, „Laisvė – tai galimybė tobulėti, daryti gera, būti savimi ir jaustis laisvai savo šalyje“.

 Mokiniai savo mintis pakabino trečio aukšto koridoriuje, kur apipintas neužmirštuolėmis buvo sukurtas ,,Laisvės kelias“.

 

Egidija Bužinskaitė,

7b klasės mokinė, ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė