2018 m. Seimo paskelbti laisvės kovų dalyvio Adolfo Ramanausko-Vanago metais. Tad renginys, vykęs Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje birželio 13 d., buvo skirtas  paminėti šiai patriotiškai asmenybei ir tiems, kurių dėka mes galime džiaugtis laisve. Birželio 14-oji mūsų tautai taip pat skaudžios atminties diena – Gedulo ir vilties diena. 1941 m. birželio 14 d. pradėti masiniai Lietuvos gyventojų trėmimai į Sibirą. Renginį mokykloje vedė šeštokai Ugnė Lideikytė ir Nojus Vasiliauskas.

          Į mokyklą atvyko Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro politinių kalinių ir tremtinių mišraus choro ,,Tremties varpai“ dainininkai. Pasak mokyklos direktorės Danutės Lotiukienės-Kotovos, tremtinių choro narių vaikystė ar jaunystė prabėgo toli nuo Lietuvos, tie žmonės ypač gerai suvokia, ką reiškia gyventi svetimoje žemėje ir ilgėtis savo gimtinės. Savo prisiminimais apie tremtyje praleistus metus šiuolaikiniam jaunimui pasakojo  tremtinės Tijata Švambarienė, Bronė Baranauskienė, Zofija Zorienė, Ada Grakauskienė, Marija Šadlauskienė.  Mokiniai, klausydami gyvų istorijos liudytojų pasakojimų, savo tautos  istoriją suvokia kaip atskiro žmogaus likimą, susipažįsta su istorija natūraliai, ją supranta ne tik kaip tekstą istorijos vadovėlyje. Renginyje dalyvavusi Ada Grakauskienė, taip pat gimusi tremtyje, perskaičiusi vienos tremtinės eilėraštį,  ragino jaunąją kartą branginti laisvę, suvokti ją širdimi. Choro ,,Tremties varpai“ vadovė Jovita Bražukienė džiaugėsi, kad choras gyvuoja jau 30 metų, ir apgailestavo, kad bėgantys metai negailestingai retina dainininkų gretas. Choras padainavo mokyklos bendruomenei keletą gražių, jaunystę ir tremtį menančių dainų.

          5-10 klasių mokiniai, padedami muzikos mokytojos Ritos Perminaitės-Krasauskienės  ir klasių auklėtojų, dainavo partizanų dainas. Kiekvienos klasės kolektyvas, ruošdamasis šiai popietei, nuoširdžiai mokėsi partizanų dainų, rinkosi pagal amžių suprantamus ir artimus tekstus. Savo paruoštą partizanų dainą atliko ir mokytojų choras. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova dėkojo mokiniams, palaikiusiems jos idėją ne kalbėti apie partizanus, o tiesiog per dainą pajausti šiuo sudėtingu istoriniu laikotarpiu gyvenusių žmonių jausmus.

          Po renginio mokyklos svečiai vaišinosi arbata, dalijosi ,,tų dienų“ prisiminimais. Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokiniai dėkoja tremtiniams už netradicinę istorijos pamoką.

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja