Rugsėjo 1-osios rytą į Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklą rinkosi pasipuošę, po vasaros atostogų pailsėję mokiniai,  nusiteikę pradėti naujus mokslo metus. Kadangi šeštadienis daugeliui dirbančiųjų yra  laisva diena, tad dažną mokinį į mokyklą atlydėjo net keli šeimos nariai – abu tėveliai, seneliai, vyresnieji ir jaunesnieji broliai, sesės. Daugybė mokyklos bendruomenės narių šventiškai šurmuliavo sporto salėje.

          Direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė ir pradinių klasių mokytoja Lina Kasparienė parengė šventinį scenarijų. Renginio vedėjos Ugnė Lideikytė (7c kl.) ir Rusnė Paulauskaitė (3c kl.) paskelbė naujųjų mokslo metų pradžią – paskambino varpeliu. Aštuntokės Viktorija Maneikytė ir Kamilė Milieškaitė, kurias paruošė muzikos mokytoja Rita Perminaitė-Krasauskienė, atliko mūsų mokyklos dainą. Joms pritarė ir dauguma mokinių.

          Džiugu, kad į mūsų mokyklos Rugsėjo 1-osios šventę atvyko būrys viešnių: LR Seimo Pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė, Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Venciuvienė, Šiaulių rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė. LR Seimo narė Rima Baškienė džiaugėsi turėdama galimybę būti mokykloje, kurioje mokėsi ir pati. Sveikindama mokyklos bendruomenę su naujų mokslo metų pradžia, Seimo narė linkėjo visiems nuoširdžiai dirbti ir mokytis, kurti šviesią Lietuvos ateitį. Rima Baškienė, kaip visada,  atvežė moksleiviams ir dovanų. Ingrida Venciuvienė linkėjo mokiniams ir pedagogams ištvermės, geranoriškumo, akcentavo išsilavinimo svarbą šiuolaikiniame pasaulyje. Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Judita Šertvytienė džiaugėsi, kad Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos bendruomenė yra pati didžiausia Šiaulių rajone. Šią mokyklą garsina ugdytinių sporto ir mokslo pasiekimai, nes čia dirba daug aukštos kvalifikacijos pedagogų. Rolandas Kaveckas, mokyklos tėvų komiteto pirmininkas, priminė, kad mokykloje bus gera tada, kai bendruomenės nariai bus atidūs ir dėmesingi vieni kitiems. Direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Kadytė supažindino susirinkusius su šių mokslo metų ugdymo proceso naujovėmis.

          Mokyklinis varpelis visus – ir pirmokus, ir dešimtokus – pakvietė į klases. Tegul smalsumas ir žinių troškimas, jaunatviška energija padeda visiems sėkmingai mokytis!

 

Alina Šimkevičienė,

lietuvių kalbos mokytoja