5b klasės mokiniai, lydimi istorijos mokytojo Gitano Mikniaus, dailės mokytojos Gražinos Miknienės bei lietuvių kalbos mokytojos Alinos Šimkevičienės, gegužės 22 d. leidosi į ekskursiją pėsčiomis po gimtuosius Kuršėnus. Mes apkeliavome visus įžymius mūsų miestelio paminklus, sužinojome daug naujo.

          Ekskursiją pradėjome nuo savo mokyklos. Istorijos mokytojas dar kartą priminė, kodėl mokykla pavadinta poeto Stasio Anglickio vardu, kada ji pastatyta. Toliau keliavome prie Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios. Mokytojai mums papasakojo jos istoriją, apie per karą nugriautą ir vėliau atstatytą bokštą, kryžių, pastatytą tremtiniams. Miesto centre sustojome ir aptarėme skulptūrą, skirtą Kuršėnų puodžiams. Ją sukūrė mūsų bendraklasio Augusto Kovėros senelis Stanislovas Kovėra. Mes aptarėme visą puodų gamybos procesą, pasiaiškinome, kodėl Kuršėnai laikomi puodžių kraštu, kokie čia išrinkti puodžių karaliai. Ant kalno, miesto centre, apžiūrėjome ir išgirdome istoriją apie Vyties paminklą, po to generolo Stasio Raštikio vardo tiltu perėjome į Kuršėnų miesto parką, kuriame yra kryžius kunigui Vaclovui Dambrauskui atminti, taip pat čia stovi restauruojamas dvaras, kurį valdė Gruževskių giminė. Dailės mokytoja papasakojo apie senųjų dvarų ypatybes. Kitoje Ventos pusėje aplankėme paminklą, skirtą partizanams, žuvusiems už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, gaisrinės kiemelyje nustebome aptikę Šv. Florijono skulptūrą. L. Ivinskio aikštėje sužinojome mūsų pirmojo kalendoriaus leidėjo gyvenimo istoriją ir po to senosiose miesto kapinėse aplankėme jo ir kitų žymių žmonių kapus: kalbininko Vytauto Vitkausko, Tomo Zaukos bei kitus senuosius kapus.

          Labai svarbu gerbti ir mylėti savo gimtąjį miestą, žinoti apie jo istoriją, įžymius žmones. Mes džiaugiamės, kad, jeigu atvyktų mūsų draugas iš kitos Lietuvos vietos, mes tikrai galėtume jį pavedžioti po įdomias miesto vietas.

 

Aušrinė Ivanavičiūtė, 5b kl. mokinė,

,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė

Nuotraukos Erilės Šliupaitės, 5b kl. mokinės