Kiekvienais metais Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje yra organizuojami įvairūs renginiai, skirti Europos kalbų dienai.

         Šiais metais minint Lietuvos 100-metį 3-8 ir 10 klasių mokiniai kūrybiškai dėliojo žodį „Lietuva“ Europos šalių kalbomis. Šiai užduočiai atlikti klasės rinkosi įvairias priemones: obuolius, uogas, gėles, batus, rašalo kapsules, vadovėlius, telefonus, mokymo priemones, juosteles, pakabukus, saldainių popierėlius. Sukurti žodžiai buvo nufotografuoti. Nuotraukas buvo galima pasižiūrėti  televizoriaus ekrane mokyklos fojė.

        Rugsėjo 26 dieną įvyko viktorina. Jos  tikslas – skatinti mokinius domėtis pasauliu, plėtoti mokinių saviraišką bei ugdyti pagarbą visoms Europos kalboms. Renginyje dalyvavo po tris 5-10 klasių atstovus. Mokinių komandos atsakinėjo į klausimus iš įvairių temų: „Muzika“, „Sportas“, „Maistas“, „Žymūs žmonės“, „Geografija“, “Įvairūs”, „Blic turnyras“.  „£“, „∑“, „Ω“ komandos pateikė daugiausiai teisingų atsakymų. Mokiniai buvo apdovanoti prizais ir padėkos raštais.

       Tą dieną mokytojai savo dalyko pamokose kalbėjo  apie Europos  kalbų svarbą ir įvairovę. Užsienio kalbų metodinė grupė paruošė informacinį stendą apie Europos kalbas mokyklos fojė.

        Organizatoriai dėkoja visiems, aktyviai dalyvavusiems Europos kalbų dienos renginiuose.