Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje birželio 20 dieną  buvo švenčiama mokslo metų baigimo šventė. Sporto salėje susirinkę 5-7 klasių mokiniai linksmai dainavo ir šoko, džiaugdamiesi, kad tuoj prasidės ilgai lauktos vasaros atostogos. O kokia gi šventė be apdovanojimų? Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova apdovanojo visą būrį mokinių už puikius mokymosi rezultatus, už laimėjimus įvairiose olimpiadose, konkursuose. Kūno kultūros mokytojas Audrius Dunauskas džiaugėsi geriausiais mokyklos sportininkais, įteikė jiems mokinių sporto klubo ,,Mustangas“ taures. Mokinių tarybos aktyviausiems nariams už pastangas ir nuoširdžią pagalbą organizuojant įvairius mokyklos renginius direktorės pavaduotoja Ingrida Kudrevičienė įteikė padėkas.

          Antroji mokslo metų baigimo šventės dalis – aštuntokų išleistuvės. Į mokyklos aktų salę rinkosi ne tik mokiniai, bet ir jų šeimos nariai, artimieji, draugai. Išleistuvių šventės vedėjos – Roberta Lenkovičiūtė ir Brigita Trambavičiūtė – poezijos posmais priminė aštuntokams, kaip greitai prabėgo vaikystė, pasidalino nerimu dėl laukiančios ateities. Mokyklos choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Ritos Perminaitės-Krasauskienės, su daina ,,Pasakų šaly“ visus mintimis nukėlė į vaikystę. Aštuntokai nuoširdžiai dėkojo tėveliams už kasdieninį rūpestį, mokytojams už kantrybę, žinias. 8b klasės mokinio Mato Jarašūno mama visų aštuntokų tėvų vardu linkėjo vaikams drąsiai ir sėkmingai žengti jaunystės keliais. Aštuntokams palinkėjimus išsakė ir jų išrinkti mylimiausi mokytojai – rusų kalbos mokytoja Dalia Staniulienė, geografijos mokytojas Remigijus Vaznys bei biologijos ir chemijos mokytojas  Nerijus Medeišis. Šventėje kiekviena aštuntokų klasė ne tik dainavo, bet ir buvo pasirengę pašokti bendrą aštuntokų šokį, kuriam pasiruošti padėjo šokių mokytoja Gitana Ramanauskaitė. Mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova apdovanojo padėkomis ir dovanomis pačius aktyviausius, geriausiai besimokančius aštuntokus.

          Šventės vedėjos, baigdamos šventę, skambino varpeliu, kuris simbolizavo, kad aštuntokams pamokos Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje jau baigėsi…

Mes nepamiršim vaikiškų išdaigų,

Mokytojų, pamokų, draugų,

Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido,

O širdyje – kažkaip graudu…

 

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja