Spalio 19 dieną Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje vyko popietė ,,Sveikas, penktoke!“, kurią organizavo šeštų klasių mokiniai, padedami savo auklėtojų Birutės Šufinskienės ir Deimantės Semaškienės. Šio renginio labai laukė visų trijų klasių penktokai, nes tik po jo save galima laikyti tikru penktoku.

          Šventės organizatoriai buvo paruošę įdomių, linksmų ir juokingų užduočių. Pirmiausia penktokai buvo papuošti įvairių spalvų apyrankėmis, kurios reiškė, kokioje užduotyje reikės dalyvauti. Vieniems teko greitai skusti bulves, visam klasės kolektyvui sulįsti į lanką. Nenuobodžiavo ir klasių auklėtojos. Joms reikėjo supjaustyti obuolį į tiek dalių, kiek klasės kolektyve yra vaikų. Šią užduotį greičiausiai atliko 5b klasės auklėtoja Alina Šimkevičienė. Sunkiausia užduotis buvo iš duotų žodžių sudėlioti klasės skanduotę bei nupiešti klasės auklėtojos portretą.

          Visi penktokai šauniai ir smagiai praleido laiką ir yra dėkingi šeštokams už linksmą popietę.

 

Patricija Kuodytė,

5b klasės mokinė, ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė