Kiekvienais metais Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla, kaip ir visos kitos Lietuvos ugdymo įstaigos, pagerbia Sausio 13-ąją žuvusias aukas. 1991 m. tragiški sausio mėnesio įvykiai ir žmonių aukos mūsų tautiečių liko nepamirštos.

          Mokykloje sausio 11-ąją dieną per pirmąją pamoką mokiniai ir mokytojai uždegė žvakutes, kurios simbolizuoja mūsų pagarbą žuvusiems, sužeistiems ir visiems, tą dieną buvusiems prie televizijos bokšto. Mokytojai mums pasakojo apie žuvusiuosius, apie visus mūsų šalį gynusius žmones ir net apie savo tuometinius išgyvenimus.

          Dailės mokytoja Gražina Miknienė išraižė iš kartono telezivijos bokšto maketą ir pakabino jį trečiame aukšte ant koridoriaus sienos. Aplink jį mokiniai po pirmos pamokos klijavo savo veidukų piešinėlius. Šios idėjos autorė direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė teigė, kad tokia mokinių veikla leidžia jiems irgi pasijusti bokšto gynėjais. Prie šios sienos nuolat būriuojasi mokiniai ir tikimės, kad Sausio 13-oji jų atmintyje išliks ilgai.

 

Paula Žukauskaitė,

7b klasės mokinė, ,,Jaunųjų žurnalistų“ būrelio narė