Lietuvos Respublikos Seimas 2018 m. buvo paskelbęs Vydūno metais. Siekdami išsiaiškinti, ką jaunoji karta žino apie Vydūną, Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos mokytojai Daiva Miliauskienė, Ingrida Kudrevičienė ir Nerijus Medeišis parengė projektą ,,Spindulys esmi šviesos begalinės”, skirtą Vydūno 150-osioms gimimo metinėms paminėti. Projekto tikslas – propaguojant sveikos gyvensenos idėjas, mokiniams  pristatyti Vydūno asmenybę.

          Įgyvendinant projektą, visose 5–8 ir 10 klasėse buvo pravestos integruotos-teatralizuotos sveikos gyvensenos pamokos, kurių tema ,,Vydūnas“. Jų metu mokiniai susipažino su Vydūno biografija, veikla, nuopelnais Lietuvai. Mokytojų uždavinys buvo susieti Vydūno filosofiją su šiandieninės sveikos gyvensenos samprata bei principais ir, remiantis Vydūno asmenybės bei gyvenimo pavyzdžiais, atskleisti fizinės, dvasinės ir socialinės sveikatos sampratą.

          Pamokoje mokiniai sprendė rebusą, išklausę Vydūno kalbos įrašą, diskutavo apie jo filosofinį gyvenimo suvokimą, analizuodami Vydūno gyvenimo faktus bei asmenybės savybes, ieškojo sąsajų su šiandieninio gyvenimo pavyzdžiais. Pamoką paįvairino mokytojo Nerijaus Medeišio skaitomos ištraukos iš režisieriaus Petro Valskio sukurto spektaklio ,,Mes – Lietuvos vaikai“, kuriame mokytojas atliko pagrindinį – Vydūno –  vaidmenį. Skambant Vydūno sukurtos dainos ,,Lietuva brangi šalelė“ karaoke versijai, mokiniai skandavo Lietuvos meile alsuojančius žodžius. Atlikus refleksijos užduotis, buvo padaryta išvada, kad Vydūno filosofinės idėjos aktualios ir šiandien – praėjus 150 metų.

Ingrida Kudrevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Daiva Miliauskienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos žmogaus saugos mokytoja metodininkė