LR Užsienio reikalų ministerijos Europos sąjungos departamentas kvietė mokyklas prisijungti prie projekto „Atgal į mokyklą“. Šios iniciatyvos metu URM diplomatai vyksta į Lietuvos mokyklas ir veda pamokas apie Europos Sąjungą  Projekto tikslas – atkreipti jaunimo dėmesį į Europos Sąjungą, skatinti domėjimąsi europinėmis temomis.

       2019-04-29 į mokyklą atvyko Aušrinė Saikevičienė, strateginės komunikacijos skyriaus, komunikacijos ir kultūrinės diplomatijos departamento,  Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos diplomatė. Viešnia pamokas vedė 8a ir 8b klasėms.

  1. Saikevičienė  pasakojo apie diplomato darbą. Vėliau  atkreipė dėmesį į kovą su  dezinformacija kaip  vieną ES prioritetų. Mokiniai šia tema atliko praktinę užduotį. Viešnia atsakė į mokiniams kilusius klausimus bei pakvietė atvykti į Užsienio reikalų ministeriją.

          Dėkojame viešniai už įdomias pamokas.

Ramutė Zorienė,

ugdymo karjerai koordinatorė