Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova dar pavasarį pasiūlė idėją paminėti vienuolio kapucino, kunigo, pamokslininko Tėvo Stanislovo – Algirdo Mykolo Dobrovolskio 100 – ąsias gimimo metines. Tuo labiau, kad šiemet minime ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Lietuvos Respublikos Seimas 2018 metus paskelbė Tėvo Stanislovo metais. Šios asmenybės didžiulis indėlis į Lietuvos žmonių dvasinių vertybių puoselėjimą ir tautinės savimonės žadinimą, išskirtinės jo pastangos gelbstint krašto žydus Antrojo pasaulinio karo metais bei ilgametė nuoširdi pagalba socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms.

          Tikybos mokytoja Rima Kareivienė, etikos mokytoja Ramutė Zorienė ir technologijų mokytoja Deimantė Semaškienė rugsėjo – lapkričio mėnesiais kartu su 1-4 klasių ir 5-8 klasių mokiniais vykdė projektą ,,Tėvas Stanislovas – šviesos žiburys sieloje“. Buvo integruojama tema ,,Tėvo Stanislovo pamokslai. Žodžiai, susiradę naujus takelius į žmonių širdis“ į tikybos ir etikos pamokas. Lapkričio mėnesio pabaigoje 5-8 klasių mokiniai įvairiomis raiškos priemonėmis, kūrybiniais darbais iliustravo visų mokinių  idėjas plakatuose pagal pateiktas mintis iš Tėvo Stanislovo pamokslų. Darbuose atsispindėjo keturios temos: ,,Gėris privalo plėstis“, ,,Neišnykstanti, pelenais nepavirstanti Vasario 16 – osios dvasia!“, ,,Neapleisk, nepaslėpk gerojo savo širdies lobyno!“, ,,Vertybės, kurios niekada neprapuola ir nedingsta…“ Tėvas Stanislovas sakė: ,,Meilė, pasiaukojimas, atlaidumas, darbštumas – tai vertybės, kurios niekada neprapuola ir niekur nedingsta, tik šios vertybės gali pasipriešinti blogio jėgoms, ir blogio jėgos silpnės“.

          Dabar prasidėjo Adventas – ramybės ir susikaupimo metas. Netrukus ateis pačios laukiamiausios ir gražiausios šventės – Kūčios ir Kalėdos. Ir turi vėl iš naujo atsibusti didis, stiprus, galingas tikėjimas, kad žmogus yra ir turi būti didis, žmogiškas. Neuždarykime savo gerojo širdies lobyno, kuriame pilna dvasios brangakmenių. Kiekvienas tikintysis ar netikintysis turi sau pasakyti: darysiu viską, kad būčiau žmogus, nešiu meilę, džiaugsmą, ramybę ir taiką.

 

                                                                       Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos tikybos

mokytoja Rima Kareivienė