Birželio 11 d. Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje nebuvo tradicinių  pamokų. Ši ugdymo  diena  pavadinta ,,Dainų rytmečiu“ ir skirta 5-10 kl. mokiniams. Per pirmąsias tris pamokas į dalykų turinį buvo integruota kovų už Lietuvos nepriklausomybę tema, mokiniai išsamiau supažindinti  su partizanų generolo Jono Žemaičio-Vytauto, kuris dažnai pavadinamas ketvirtuoju Lietuvos prezidentu,  asmenybe, jo veikla ir nuopelnais.

           Po 3 pamokų mokyklos aktų salėje vyko didžiulis koncertas. Muzikos mokytoja Rita Perminaitė-Krasauskienė kiekvienos klasės ugdytinius  parengė atlikti  pačių mokinių pasirinktą dainą apie Lietuvą.  Koncerto vedėja direktorės pavaduotoja ugdymui Ingrida Kudrevičienė teigė, kad daina lietuviams ypatingai svarbi: ji lydėjo mūsų protėvius nuo lopšio iki mirties, nenutilo ir negandoms užpuolus mūsų tėvynę. Šiame koncerte skambėjo daug gražių dainų, kurių žodžiuose atsispindėjo įvairūs Lietuvos istorijos laikotarpiai, meilė tėvynei: ,,Kur bėga Šešupė“, ,,Raudoni vakarai“, ,,Atsidusėjimas“, ,,Pušų viršūnėse“, ,,Baltas paukštis“ ir kt. Mokiniai dainavo ir tradicines, ir naujas dainas, o salėje sėdintys jiems pritarė. Gera buvo klausytis ne tik dainuojančių mokinių, bet ir matyti juos grojančius įvairiais muzikos instrumentais.

          Koncerto pabaigoje mokyklos direktorė Danutė Lotiukienė-Kotova dėkojo mokiniams ir juos paruošusiai muzikos mokytojai Ritai Perminaitei-Krasauskienei už skambėjusias dainas, įdėtas pastangas ruošiantis renginiui. Direktorė džiaugėsi, kad mokiniai taip nuoširdžiai ir tyrai išdainuoja savo meilę Lietuvai.

Alina Šimkevičienė,

Kuršėnų Stasio Anglickio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja