Artėjant Vasario 16 – ajai, Kuršėnų Stasio Anglickio mokykloje organizuota netradicinio ugdymo diena, skirta dviejų Lietuvai reikšmingų istorinių asmenybių – Juozo Tumo-Vaižganto ir prezidento Antano Smetonos – paminėjimui.

          Ugdymo dienos organizavimo grupė, vadovaujama direktorės pavaduotojos Ingridos Kudrevičienės, siekė, kad tos dienos veiklos mokiniams būtų įdomios, atitiktų jų amžių, pažinimo galimybes.  Iškilmingas ugdymo dienos atidarymo koncertas vyko sporto salėje. Mokiniai giedojo Lietuvos himną, stebėjo pradinių klasių mokinių atliekamų liaudiškų šokių (mokytojos Birutė Juknienė ir Loreta Lideikienė), klausėsi lietuvių liaudies dainų ir patys  atliko įvairias dainas, skirtas Lietuvai. Mokinius koncertui ruošė muzikos mokytoja Rita Perminaitė-Krasauskienė.

          Pažintinė ugdymo dienos dalis vyko klasių auklėtojų kabinetuose. Lietuvių kalbos, dailės, istorijos ir pradinių klasių mokytojai parengė mokiniams įvairių kūrybinių užduočių. Pasirinktos 5 Lietuvos istorijai reikšmingos asmenybės (J. Tumas-Vaižgantas, A. Smetona, M. Valančius, S. Daukantas, M. Mažvydas) ir paruošta informacinė medžiaga apie šių asmenybių veiklą, indėlį į Lietuvos istoriją. Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, turėjo įsijausti į minėtų asmenybių gyvenimo laikotarpį ir sukurti jų puoselėtas vertybes ginantį šiuolaikinį įstatymą, parašyti šių asmenybių CV. Mokinių sukurti darbai puošia mokyklos 4 aukšto koridoriaus sienas. Dar viena užduotis buvo skirta judriems ir mėgstantiems išmaniuosius įrenginius mokiniams. Jie mokykloje su mobiliaisiais telefonais ieškojo užkoduotų žinučių apie Juozo Tumo-Vaižganto asmenybę ir, surinkę informaciją, ją pristatė bendraklasiams. Išmaniąją užduotį rengė istorijos mokytojas Gitanas Miknius, dailės mokytoja Gražina Miknienė ir lietuvių kalbos mokytoja Žaneta Gineitienė. 8 ir 10 klasių mokiniams buvo pasiūlyta pažiūrėti filmą ,,Tumo kodeksas“ ir klasėje jį aptarti, išryškinant Vaižganto asmenybės bruožus, istorinį kontekstą.

          Ugdymo dienos pabaigoje mokiniai su pedagogais aplankė Kuršėnų mieste esančius paminklus, skirtus žuvusiems už Lietuvos laisvę, tremtiniams, aplankė senosiose kapinėse L. Ivinskio, kalbininko V. Vitkausko kapus, uždegė atminimo, pagarbos ir padėkos žvakutes visiems, kurie savo darbais prisidėjo prie Lietuvos kūrimo.

Lietuvių kalbos mokytoja

                                                                                                                                   Alina Šimkevičienė